Adalet Bakanlığı 2020 yılı Katip Alımı

MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası ya da 10 Parmak Daktilografi Sertifikanızı aldınız mı? Eğer hala MEB onaylı sertifikanız yoksa en kısa sürede bizimle irtibata geçiniz. Adalet Bakanlığı 2020 yılı katip alımı ilanı Eylül sonu veya Ekim ayı başı gibi yayınlanacak. Adalet Bakanlığı personel ihtiyacı için Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının onaylaması sonrasında alım ilanının ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor.

Personel alımları; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. 10 bin civarında personel alınacağı belirtiliyor.

Zabıt Katibi Nedir ?

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.

Zabıt Katip Alımı Ne Zaman Olacak?

Adalet Bakanlığı 2020 yılı katip alımı için net bir tarih belli olmamasına rağmen Strateji ve Bütçe planı kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan kurumun onay alması sonrasında zabit katibi alımı da yapılacağı bekleniyor.

Zabıt Katibi Alım İlanı Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrenilen yeni bilgilere göre personel alımı ilanının Eylül ayı sonunda veyahut Ekim ayında başlarında yayınlanması ve başvuruların alınması düşünülüyor. Personel alımlarının katip alımı, İnfaz koruma memuru alımı ve Mübaşir alımı kadrolarına yapılması beklenmekte.

2020 Yılı Zabit Katibi Olmak İsteyenler İçin Gerekenler

Zabit katibi görev tanımı gereğince adliyelerdeki yazışmaları yürüten, davalar boyunca tüm kayda geçmesi gerekenleri kayıt altına alan, hızlı klavye kullanan ve aynı zamanda adliyedeki arşiv gibi alanlardan da sorumlu tutulan kimsedir.

Adalet Bakanlığı 2020 Yılı Katip Alımı Başvuru Şartları

 • Sertifka göstermek kaydıyla bilgisayar ya da 10 parmak daktilografi alanında başarı sağlamış olmak, üniversitelerin ya da yüksekokulların bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
 • Adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü ya da adalet ön lisans programından,
 • Adalet meslek lisesi ya da dengi liselerden mezun olmak,
 • Dört yıllık üniversite eğitimi kapsamında bilgisayar dersi almak ve bunu geçer not ile vermiş olmak zabit katibi olmak için özel şartlardır.

Adalet Bakanlığı 2020 Yılı Katip Alımı Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İlk defa atamasının yapılacağı kimseler için başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 657 sayılı kanundaki yaş şartlarını taşımak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması, askerlik çağına gelinmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Yapılacak arşiv araştırması sonucunda olumlu olmak,
 • Görevini yapmaya fiziksel ve zihinsel olarak sağlık sorununun olmaması,
 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,
 • Görevlendirme sonrasında iş bölümüne göre kendisine verilen işleri en kısa sürede ve zamanında yapabilmek,
 • Dosyaları ve belgeleri zamanında kaydetmek,
 • Yargılaması devam eden ya da karara varılmış dosyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
 • Müzekkereleri yazarak takip ve tekid işlemlerini yapmak,
 • Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunmak, tutanak tutmak,
 • Her türlü tebligat belgesini hazırlayabilmek,
 • İlgili dosyaların gerekli hallerde farklı kurumlara ulaştırılması sağlaması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı 2020 yılı katip alımı için adayların bu şartları taşıması halinde 2020 yılında zabit katibi olarak görev yapabileceklerdir. Ancak gözden kaçmaması gereken nokta zabit katibi alımları KPSS puanı ile alınmaktadır ve adayların KPSS’ye de girmesi gerekmektedir. KPSS güncel verileri ise bakanlık tarafından açıklanacak ilan neticesinde belli olacaktır.

Adalet Bakanlığı 2020 Yılı Katip Alımı KPSS’den Önce mi Sonra mı Olacak?

2020 yılı KPSS sonuçları açıklandıktan sonra puan kullanılabilecek. Edinilen bilgilere göre personel alımı için kadro onayının geldiği ve personel alımı için hazırlıkların hızlandığı öğrenildi. İlana başvuruların 2018 KPSS ile yapılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 2020 Yılı Katip Alımı İçin KPSS Puan Şartı Kaç Olacak?

Daha önce yapılan Adalet Bakanlığı personel alımında KPSS puan şartı 70’ti. Ancak binlerce aday, puan şartının 60 ya da 65 olmasını istiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir