KPSS Matematik Kursu

KPSS Matematik Kursu almak için daha ne kadar bekleyeceksiniz. matematik olmadan olmuyor işte! Her geçen gün kamu personeli Adaylarının bilgi düzeyi ve puanları artıyor. Rakiplerinize fark atıp daha çok puan alabilmeniz için mutlaka Matematik netlerine ihtiyacımız vardır. Ankara Aydın Akademi KPSS Matematik Kursu ile sınıf grupları şeklinde ya da bire bir özel dersler şeklinde matematik eksikliğinizi gideriyoruz.

Matematik Kurslarımızda hafta içi, ya da hafta sonu seçeneklerimiz vardır. Ayrıntılı bilgi için kurumumuza buyurun bir çayımızı için.

2021 KPSS Matematik Kursu Konuları (Lisans Mezunları)

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyon İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık

2021 KPSS Lisans Matematik Soru Dağılımı

Geçmiş yıllarda KPSS Lisans sınavında sorulan Matematik sorularının konulara göre soru dağılımı tablosu verilmiştir. 2011 yılından 2017 yılına kadar yapılan KPSS Lisans sınavlarında çıkan Matematik soruları için soru dağılımı bulunmaktadır.

KONULAR2011201220132014201520162017
TOPLAM28282828282628
Temel Kavramlar
Sayılar1223333
Bölme – Bölünebilme11
EBOB – EKOK11
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar212221
Eşitsizlikler2222221
Mutlak Değer1111111
Üslü Sayılar1212211
Köklü Sayılar1212211
Çarpanlara Ayırma111124
Oran – Orantı212211
Problemler8966455
Kümeler1111
Fonksiyon İşlem Modüler Aritmetik1112322
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık1111112
Tablo ve Grafikler4343221
Sayısal Mantık52425

Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yeni atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

KPSS A Grubu Kadrolar

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak adaylar için kadrolardır.

KPSS B Grubu Kadrolar

B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.