Autocad Kursu

Ankara Aydın Akademi Autocad Kursu eğitimleri ve programı eğitimlerimiz devam etmektedir. Kampanyalı fiyatlarımızdan faydalanın. Autocad kursiyerlerimize, 3D-MAX kursumuzda büyük indirim yapıyoruz.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD KURSU PROGRAMI

AUTOCAD PROGRAMIN SEVİYESİ: Aydın Akademi Autocad Kursu Programına orta öğretim kurumları mezunu yetişkinler ve temel bilgisayar bilgisine sahip olanlar katılabilir. Bilgisayar bilgisi olmayanlar Bilgisayar İşletmenlik Kursuna da kayıt olmalıdırlar.

AUTOCAD KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI

 1. Autocad Kursunda, teknik resim bilgisi ve becerisine sahip insanlara Autocad programı kullanarak 2 veya 3 boyutlu tasarım yapmaları,
 2. Autocad Kursunda, bilgisayar destekli tasarımın endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavramaları,
 3. Autocad programı kullanarak kendi işlerinde yeni üretim metotları oluşturarak malzemeleri verimli tüketmelerini sağlamak.
 4. Klasik çizimlerle yapılan uygulamaların Autocad kursu programı ile mukayesesini yaparak, zamandan kazanmaları.
 5. Teknik resim uygulamalarını geliştirmek, istenilen tolerans ve standartlarda yapmaları,
 6. Bilgisayarda teknik resim çizimlerinde hız kazanmaları,
 7. Teknik resim çizimlerine uyum ve ahenk katmaları (Farklı operatörler değişik zamanlarda aynı projede çalışabilir.),
 8. Teknik resim çizimlerinin elektronik kayıt ortamında yan belleklerde saklanabildiği ve değişiklik yapılabilen nesneleri bir kütüphane (bilgisayar içerisinde) oluşturarak şablon olarak kullanmaları,
 9. Autocad 2 ve 3 boyutlu çizim komutlarının bir çizim içerisinde nasıl, neden ve ne zaman kullanılacağını öğrenmeleri,
 10. Teknik çizimlerin bu programla proje, imalât ve üretim aşamalarında nasıl yapıldığını detaylı olarak kavramaları,
 11. Autocad programının diğer vektörel bilgisayar programları ile uyumlu çalışmasını kavramaları,
 12. Güncel olarak tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri,
 13. Endüstrinin gereksinimi olan, teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş, 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli çizim yapan bilinçli elemanlar olarak yetişmeleri beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Autocad Kursunda, eskiden elle aydınger kağıtlarına çizilen projeler ve teknik resimler, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle yerini bilgisayarda yapılan çizim programlarına bırakmıştır. Autocad Programının kullanılmaya başlanması  ile dünyanın kalkınmaya öncülük eden ileri ülkeleri, tasarım ve üretim konularında da lider durumuna gelmişlerdir. Günümüzde bilgisayar destekli tasarım programlarından birini veya bir kaçını kullanmayan işletme yoktur. Autocad programı ise tasarım programları arasında en çok kullanılan program olup, kullanım oranı gün geçtikçe artmakta ve insanlara yeni iş olanakları sağlamaktadır.
 2. Bilgisayar destekli tasarım (Autocad) programı, bu sektörden gelen talepler doğrultusunda ve bu sektörde olan eleman açığını kapatmak için hazırlanmıştır.
 3. 2  boyutlu  Autocad  programını  almak  isteyen  kursiyerler 40 saat eğitim almak zorundadırlar.
 4. Autocad Kursiyerlerinin  kullanacakları  tüm araç-gereçler ile      yapacakları işler hakkında önce teknolojik bilgiler ve iş güvenliği ile ilgili hususlar açıklanacaktır.
 5. Autocad Dersleri bilgisayar ve projeksiyon makinesi yardımıyla yapılır ve her kursiyere bir bilgisayar tahsis edilir.
 6. Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilir, öğrenmede eksiklikleri varsa tespit edilerek öğretici tarafından giderilecektir.
 7. Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde düşünülerek, gerektiğinde geçmiş konular geri besleme sistemi ile pekiştirilecektir.
 8. Kurs süresince sık sık ödevler verilecektir; ara sınav ve uygulamalı bitirme sınavı yapılacaktır.
 9. Çizim esnasında kursiyerlerin komutlara hakim olmaları titizlikle takip edilecektir.
 10. Bu programın uygulamasının her aşamasında belirlenen amaçlar göz önünde bulundurulacaktır. Öğretici, öğretim ve değerlendirmelerini bu amaçlar ışığında yapacaktır.
 11. Programda; gösterip-yaptırma, anlatım, problem çözme, proje yöntemi ve soru-cevap tekniği yeri geldiğinde kullanılacaktır.
 12. Konuların kavratılması açısından program teorik ve uygulamalı olarak birlikte verilecektir, toplam süre 50 saat olup, teorik 10 saat (%20), uygulama 80(% 40) saattir.
 13. Konular kendi içerisinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.
 14. Konular işlenirken, eğiticinin dışında alanında uzman kişilerin de sınıf ortamına getirilerek kursiyerlerin yararlanması sağlanacaktır.
 15. Autocad uygulamaları kurs merkezinde verilebildiği gibi kurumun anlaştığı bir iş yerinde de yapılabilir.
 16. Kursiyerlerin bilgi seviyeleri dikkate alınarak homojen sınıflar oluşturulacaktır.

AUTOCAD KURSU PROGRAMIN SÜRESİ

 1. Haftalık       : Günde 3 saat x 2 gün = 6 saat
 2. Toplam süre : 8 hafta      x  6 saat    = 48 saattir.

AUTOCAD KURSU GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

 1. İş Güvenliği
 2. Bilgisayar ve Önemi
 3. Endüstride Autocad Programının Kullanılmasının Tarihçesi
 4. Autocad Programı
 5. Autocad Programının Kurulumu ve Çalıştırılması
 6. Autocad Ekranı (Araç Çubukları, Menüler, Komut Satırı)
 7. Fonksiyon Tuşları
 8. Yeni Çizim Dosyası Oluşturma
 9. Yapılan Çizimleri Dosyalama ve Saklama
 10. Değişik Formatlardaki Çizimlerin Kaydedilmesi
 11. Koordinatları Belirleme Yöntemleri

AUTOCAD MODLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

 1. Referans Izgarası
 2. Referans Noktalarını Yakalama
 3. Yatay- Dikey ve Serbest Çalışma
 4. Nokta Yakalama Modları

GÖRÜNTÜ KOMUTLARI ve UYGULAMALARI

 1. Büyültme – Küçültme
 2. Görüntü Kaydırma
 3. Görüntü Çözünürlüğü
 4. Çeşitli Görünüm Pencerelerinin Oluşturulması
 5. 3 Boyutlu Görüntüler
 6. Gölgelendirme, Kaplama, Işıklar, Sahne
 7. Araç Çubukların Kullanılması

İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI ve UYGULAMALARI

 1. Çizgi Çizme
 2. Çoklu Paralel Çizgi Çizme
 3. Birleşik Çizgi Çizme
 4. Çokgenler Çizme
 5. Dikdörtgen Çizme
 6. Eğri Çizme
 7. Yay Çizme
 8. Daire Çizme
 9. Elips Çizme
 10. Nokta ve Nokta Tipi Ayarlama
 11. Kalın Doğrular Çizme
 12. Serbest Elle Çizim
 13. Tarama Yapma
 14. Referans Çizgi (Sonsuz Çizgi)

DÜZENLEME KOMUTLARI ve UYGULAMALARI

 1. Nesne Seçme Yöntemleri
 2. Silme
 3. Uzatma
 4. Budama
 5. Koparma
 6. Döndürme
 7. Büyütme – Küçültme (Ölçek)
 8. Taşıma
 9. Kopyalama
 10. Nesnenin Paraleli (Nesneyi Öteleme)
 11. Pah Kırma
 12. Köşe Yuvarlatma (Radüs Yapma)
 13. Dizi Şeklinde Çoğaltma
 14. Simetri Alma
 15. Eşit Parçalara Bölme
 16. Özellik Değiştirme
 17. Bloğu Elemanlarına Ayırma (Patlatma)

KATMANLAR, RENKLER VE ÇİZGİ ÇEŞİTLERİ

 1. Katman Oluşturma
 2. Yeni Bir Katman (Layer) Oluşturma ve Güncelleştirme
 3. Katmanların Açılıp Kapanması ve Dondurulup Çözülmesi
 4. Katmanlara Renk, Çizgi Tipi Atama, İsimlendirme ve Silme

ÇİZİMLERE YAZI EKLEME UYGULAMALARI

 1. Yazı Stili ve Yazı
 2. Yazıların Düzenlenmesi
 3. Paragraf, Metin ve Değişiklikler

AUTOCAD KURSU ÖLÇÜLENDİRME ve UYGULAMALARI

 1. Ölçülendirme Stili
 2. Doğrusal Ölçülendirme
 3. Hizalı Ölçülendirme
 4. Koordinat Ölçülendirme
 5. Çap ve Yarıçap Ölçülendirme
 6. Açısal Ölçülendirme
 7. Referans Ölçülendirme
 8. Sürekli Ölçülendirme
 9. Ölçülendirmede Değişiklik
 10. Ölçülendirmede Ayarlar

BLOK (ŞABLON) OLUŞTURMA ve UYGULAMALARI

Bloklama
Bloğu Kaydetme ve Çizimin Çağrılması

İZOMETRİK ÇİZİM UYGULAMALARI

İzometrik Kenetleme

İzometrik Düzenleme

İzometrik Daire Çizme

3 BOYUTLU ÇİZİM UYGULAMALARI

 1. 3 Boyutlu Çizimde Koordinatları Belirleme
 2. Kullanıcı Koordinat Sistemi
 3. Bakış Noktaları
 4. Görünümler

KATI MODELLEME ve UYGULAMALARI

 1. Kutu, Küre, Silindir, Koni, Üçgen, Prizma Çizme
 2. Ekstrüzyon Yöntemi
 3. Süpürme Yöntemi
 4. Katıları Birleştirme ve Çıkarma
 5. Katı Modeli Kesme ve Kesit Alma
 6. 3 Boyutlu Döndürme ve Simetri Alma
 7. Gölgelendirme, Kaplama, Işıklar, Sahne, Malzeme Kaplama

AUTOCAD KURSU YÜZEY MODELLEME ve UYGULAMALARI

 1. Döndürme Yöntemi ile Yüzey Oluşturma (Revsurf)
 2. Tekrarlama Yöntemi ile Yüzey Oluşturma (Tabsurf)
 3. Kenar Yüzey Oluşturma (Edgesurf)
 4. Sınır Yüzey Oluşturma (Rulesurf)
 5. 3 Boyutlu Yüzeyler Çizme (Kutu, Takoz, Koni, Yarım Küre, Küre, Halka ve Piramit)

HESAPLAMA VE ANALİZLERLE İLGİLİ UYGULAMALAR

 1. Koordinat Tanımlama
 2. İki Nokta Arasındaki Uzaklık
 3. Alan Hesaplama
 4. Kütle Özellikleri
 5. Özelliklerin Listelenmesi

AUTOCAD KURSU ÇIKTI ALMA İŞLEMLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

Autocad Kursu sonunda Milli Eğitim Bakanlığından alınan sınav tarihinde sertifika sınavı yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde uygulama sınavının değerlendirilmesi neticesinde en az 45 puan alan kursiyerlere MEB onaylı Autocad sertifikası verilir.