Web Programlama Kursu

Web programlama Kursu geleceğin mesleğidir. Web Programcısı Yetiştirme Kursu programına, en az orta öğretim mezunu ve İşletmenlik Sertifikası olanlar veya örgün eğitim kurumlarında son beş yıl içerisinde toplam en az 60 saat temel bilgisayar eğitimini başarı ile tamamlamış olduğunu belgeleyenler katılabilir.

Bu program kursiyerlerin:

 1. Bilgisayar sistemi hakkında genel bilgiyi ve nesne tabanlı programlama dilini kavramalarını, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini kavramalarını ve Java programlama dilinin ileri düzey özellikleri hakkında bilgi edinmelerini,
 2. Programlama kavramlarını, kurulumunu, tekniklerini, HTML (HyperText Markup Language) ile web sayfaları ve siteleri oluşturabilmelerini,
 3. Lâboratuvar uygulamaları ve grup çalışmaları ile kursiyerlerin kendi aralarında iş birliği yapmalarını,

Uygun yerlerde Java Script ve DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) ile Java Dilinin paketleme ve arayüz özelliklerini kullanmalarını,

 • SOL (Structured Guery Language) Server kullanarak veri tabanı programlamayı ve Java programlama dilinin ileri düzey özelliklerini gerçekleştirmelerini,
 • Birlikte çalışmayı ve takım olarak hareket etmeyi, güncel olarak bilgi teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini,
 • Bilgi Teknolojileri alanında yapılan araştırma çalışmalarını ve gelişmelerini izlemekten zevk almalarını,
 • İleri düzey web programlarını, uygulama yazılımlarını ve veri tabanı Oo uygulamalarını geliştirebilecek o programcıların yetiştirilmesini

Web Programlama Kursu İle İlgili Açıklamalar

Programı tamamlayanlar, programcılık mantığını Temel Internet Programlama Dillerini (HTML, DHTML, JavaScript) öğrenerek Web tasarımı yapabilme yeteneği, Java ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisi kazanacaklardır.

Özellikle son yıllarda ABD, Japonya gibi ülkelerde ve AB ülkelerinde bilgi toplumu çalışmaları önem ve hız kazanmıştır. Böyle bir toplumda Bilgi Teknolojileri ve özellikle yazılım sektörü hızla gelişmekte ve insanlara yeni iş olanakları sağlamaktadır. Bu sektör; Hindistan, İrlanda ve İsrail’deki gibi ülkelerin ihracat gelir kalemleri arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye olarak yazılım alanında gelişebilme potansiyelimiz vardır.

Bu program; Programlama mantığı geliştirerek C ile kodlama, HTML (Hyper Text Markup Language), DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) ve JavaScript dillerini kullanarak dinamik web sayfaları oluşturabilme, Dreamweaver görsel tasarım aracını kullanarak web sitesi tasarlama konularını içermektedir. Ayrıca tamamen nesne tabanlı ve plâtform bağımsız olan Java programlama diliyle Internet üzerinde çalışabilecek Applet uygulamaları ve kullanıcı grafik ara yüzü tasarımı yaparak kendi başına çalışabilen Java uygulamaları geliştirebilme, ilişkisel veri tabanı kavramlarını oSOL 2000 sunucusunu kullanarak gerçekleştirebilme, Java platformunun gelişmiş özelliklerinden faydalanarak veri tabanı içeren uygulamalar geliştirme konularını da içermektedir.

Web Programlama Kursu Verecek Eğiticiler

Üniversitelerin mühendislik, bilgisayar veya eğitim fakültelerinin bilgisayar, elektronik gibi alanlarından mezun kişilerden veya üniversitelerin diğer alanlarından mezun olup da Aptech, IBM, Microsoft, Sun, Cisco, Oracle gibi uluslar arası şirketlerin uluslar arası geçerlilikteki sertifikalarına sahip kişilerden seçilir. Ayrıca bu eğitmenlerin ortaöğretim kurumlarında birinci yabancı dil olarak İngilizceyi almış ve başarmış veya T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yabancı Dil Kursları İngilizce Öğretim Programı içinde 1. Düzey olarak tanımlanan ders programını başarı ile tamamlamış olduğunu belgelendirmeleri gerekir.

Programda öngörülen konular genelde birbirine dayalı olduğu için önerilen sırada verilecektir.

Dersler teorik (T), uygulamalı (U) veya hem teorik hem uygulamalı olarak yapılacaktır.

Kurslar hem sınıf eğitimi hem de web tabanlı eğitim olarak karma bir şekilde verilecektir.

Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilir. Öğrenmede eksikleri varsa tespit edilerek öğretmen tarafından giderilir.

Kurs süresince ara sınavlar, teorik ve uygulamalı bitirme sınavları, ödevler, teknoloji seminerleri ve bitirme projesi yapılır.

Web Programcılığı Kursu Programının Süresi

Sınıf eğitiminin toplam süresinin en az 9030 u oranında uygulama yapılır. Uygulamalar sırasında bilgisayar başında alıştırmalar yapılacaktır. Ders saatleri dışında kursiyer on-line ortamda hazırlanmış olan ek ders olanaklarından da yararlanacaktır.

Haftalık ders saatlerine ek olarak kursiyerin isteğine göre ortalama haftada 10 saat ortak çalışma ve 10 saat inceleme ve araştırma çalışması yapması öngörülmektedir. Bu faaliyetler sırasında gerekirse kurs yerindeki bilgisayar ve internet alt yapısı kullanılacaktır. İsteyen kursiyer bu çalışmaları kendi imkânları ile evinde veya iş yerinde gerçekleştirebilir.

Web Programlama Kursu programında eğitim yaklaşımının en önemli özelliği, kursiyerlerin kendi aralarında iş birliği yapmalarına açık olması ve bireysel inceleme ile araştırmayı desteklemesidir. Bu amaçla iyi yapılanmış, sistematik ve bütünleşen bir sanal ortam toplumu tanımlanmıştır. Böyle bir ortamda “Görüşleriniz”, “Bülten”, “Teknik Konular”, “Öğretmenle Sohbet”, “Arkadaşla Sohbet” “Okuma Odası” ve “Yardım Masası” gibi forumlar yardımıyla kursiyerlerin iş birliği ortamı geliştirildiği gibi bireysel inceleme ve araştırmanın teşvik edilip desteklenmesi de öngörülmüştür.

. Öğretim genellikle bilgisayarlı lâboratuvar ortamında verilecektir.

Teorik eğitim mümkün olduğunca kısa tutulacak, yetiştirme süreci alıştırmalarla (Ove ödevlerle pekiştirilecektir. Eğitim bir yandan öğretmen tarafından verilecek , diğer yandan Bilgisayar Tabanlı Yetiştirme (CBT, Computer Based Training) ve Web Tabanlı Yetiştirme (WBT, Web Based Training) gibi araçlar yardımıyla da kursiyer tarafından bireysel olarak alınacaktır.

Daha iyi öğrenim için kursiyere modüler ve iyi tasarlanmış eğitim malzemeleri, ders kitabı ve lâboratuvar el kitabı ek bir ücret istenmeksizin sağlanacaktır. Her ders için ayrı bir eğitmen el kitabı da CD olarak dijital ortamda vardır.

,Beklenen teknik beceri düzeyine erişebilmek için bazı kursiyerler

diğerlerine nazaran daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle onlara yeterli sayıda alıştırma yapma imkânı sağlanacaktır. Böylece yeterli beceriyi kazanabilme süresi kursiyere göre değişebilecektir.

. Haftalık süre : Haftada 8 saat

. Toplam süre : 385 haftax8 saat – 280 saattir.

PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

A. PROGRAMLAMA MANTIĞI

Verilen Problemin Çözümü İçin Mantık Geliştirme

Temel Programlama Yapılarını Kullanarak Algoritmalar Tasarlama

Basit Programlar Yazma Kütüklerin İşlenmesindeki Adımlar

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE), DHTML (DYNAMIC HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) ve JAVASCRIPT

Web Sitesi Tasarımı Etiket (<>) Yapısı Ve Komutlar

Web Sayfasında Metin Görüntülenme (

vb. Komutlarının İncelenmesi)

Şekiller Oluşturma Çerceve Kullanarak Belge Bölme Form Hazırlama ve Yazma

Formlara Girilen Verilerin Doğruluğunu Javascript ile Doğ- rulama

Stil Sayfaları HTML Belgelerinde Katmanlar Oluşturma DHTML ile Animasyon Uygulamaları

DREAMWEAVER ile WEB TASARIMI

A.

Dreamweaver Kullanarak Web Sayfaları Oluşturma

 • Bir Belgeye veya Web Sayfalarında Değişik Yerlere Bağlantı Oluşturma
 • Farklı Web Sayfaları Arasında Hareket Edebilmek İçin Gezinti Çubukları Oluşturma
 • oKatmanlarla Etkileşimli Web Sayfaları Oluşturma

TEMEL JAVA

 1. o Nesne Tabanlı Kavramlar ve Programlamadaki Sonuçları
 2. Java Dilini Kullanarak Nesne Tabanlı Programlama Kavramları
 3. Java Programında Arayüzler ve Paketler Kullanma ve Oluşturma
 4. (o Grafiksel Kullanıcı Arayüzler Oluşturma
 5. İstisnaları İşleme
 6. Çok Kanallı Program Yazma
 7. o Girdi/Çıktı Akımları Kullanma
 8. o Java’daki Güvenlik Uygulamalarını İşleme 21.- 25. Hafta
 9. VERİ TABANI PROGRAMLAMI
 10. İlişkisel Veri Tabanı Kavramları
 11. SOL Server Özellikleri ve Mimarisi
 12. Sol Server Kullanarak Veri Tabanı Oluşturma
 13. Sal Server Kullanarak Veriyi Depolama ve Veriye Erişme
 14. o Veri Depolamak İçin Veri Bütünlüğü Özelliklerine Başvurma
 15. ( İndeksler ve Görüntüler Oluşturma
 16. o Transact-SOL’in Programlama Dili Özelliklerini Kullanma
 17. SOL Server 2000 Verisini Görüntülemek İçin XML Dokümanları Oluşturma 26-35.Hafta F. İLERİ JAVA
 18. o Swing-Tabanlı Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirme İstemci/Sunucu Uygulamaları Geliştirme
 19. TCP/IP Soket Programlar Yazma

Sal Veri Tabanından Veriye Ulaşmak ve Veriyi Güncelleme RMI Kullanarak Dağıtık Uygulamalar Geliştirme

Java Beans Kullanarak Java Yazılımına Dayalı Bileşenler Geliştirme

 • oServlets’in Biçiminde (Sunucu Tarafında Çalışan Küçük Uygulama Programı) Sunucu Taraflı Programlar Geliştirme
 1. DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

Web Programlama Kursu sonunda sınav yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi,. aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır.

PUAN NOT DERECE 0-44 D Başarısız 45-69 G Orta 70-84 B İyi 85-100 A Pekiyi

 1. YÖNTEM VE TEKNİKLER Öğretmen; gösterip- yaptırma, anlatım, problem çözme ve bireysel çalışma yöntemini ve soru-cevap tekniğini yeri geldiğinde kullanacaktır.
 2. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM MALZEMELERİ

A. Ders Kitabım

B. Kaynak Ders Kitabı : o Bu kurs programında hedeflenen davranışları kazandırabilecek kaynaklardan yararlanılır.

C. Kullanılacak Araç-Gereç : Öğretmen bilgisayarı, projeksiyon cihazı, her öğrenci için çoklu ortam (multimedya) destekli bilgisayar, yazıcı, ağ alt yapısı, internet bağlantısı, jenaratör ve kesintisiz güç kaynağı, Internet bağlantısının sürekli olabilmesi için minimum 64 KB’lik kiralık veri (data) hattı.