Mesleki Bilgisayar Kampanyalarımız

Bilgisayar Kurslarımızı birbirinden bağımsız alabileceğiniz gibi Mesleki Bilgisayar Kampanyalarımız ile daha ekonomik katılabilirsiniz.

Bilgisayar Mesleği, insanlara yararlı program ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir yazılım eğitimiyle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları teknoloji ile belirlenmiş etkinlikler bütünüdür.

Mesleki Bilgisayar Eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılımlarında kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.

Bilgisayar Mesleki Eğitimin Önemi

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi zorunluluktur. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Mesleki kurslar özellikle iki amaca yöneliktir; genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak ve ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitim öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir.

Gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları eğitim ve öğretim vermektedir.

Mesleki Bilgisayar Kampanyalarımız

ELEKTRİK ELEKRONİK İNŞAAT YAPI BÖLÜMLERİ KAMPANYA (TEKNİK RESSAM YETİŞTİRME)

NO

KURS TÜRÜ

PROGRAMLAR

SÜRESİ

FİYATI

KAMPANYA FİYATI

1

İŞLETMENLİK

Bilgisayara Giriş

2 gün
2 AY
40 Saat

500 TL

3400 TL iken
Proje Kapsamında
Kampanyalı Fiyatı
Sadece 2500 TL

Windows

Word

Excel

Power Point

İnternet

2

AUTOCAD

2 boyutlu çizim

2 gün
3 AY
60 Saat

900 TL

İzometrik çizim

3 boyutlu çizim

3

YAZILIM UZMANLIĞI
PROGRAMCILIK

Algoritma

2 gün
5 AY
100 Saat

2000 TL

C++

Java

C Sharp

TOPLAM

10 AY-200 SAAT

3400 TL

2500 TL

Mesleki Bilgisayar Kampanyalarımız dışında diğer mesleki eğitimlerimiz de vardır. MEB Sertifikalı Avcılık Kursu, MEB Sertifikalı İnsan Kaynakları Kursu, MEB Sertifikalı Emlakcılık Kursu, MEB Sertifikalı Yönetici Sekreterlik Kursu, MEB Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi Kursu, MEB Sertifikalı Hasta Kayıt Kabul Kursu, MEB Sertifikalı Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu, Mesleki İngilizce Kursu gibi.