On Parmak Kursu

Profesyonel Seviyede Daktilografi Kursun sonunda MEB onaylı sertifika veriyoruz. Verdiğimiz MEB onaylı daktilografi sertifikası ile Adalet Bakanlığı katiplik sınavlarına müracaat edebilirsiniz. On parmak klavye kursu almadan on parmak yazabilmenin çok zor olduğunu unutmayın. Kesinlikle On Parmak klavye kurslarımızda imlalı olarak üç dakikada en az doksan kelime yazmanızı garanti ediyoruz.

On Parmak Klavye Kursu Sınıflarımız Pandemiden kaynaklı 7 kişi olup, her kursiyere bir bilgisayar düşmektedir. Klavye Kursu en az 6 hafta, 40 saat sürmektedir. Bu süre değişiklik arz etse de asıl hedefimiz üç dakikada en az 90 kelimeyi geçebilmenizdir. Kursiyerlerimizin 90 kelimeyi geçene kadar ek ücret ödemeden klavye kurslarına devam edebilmelerini garanti ediyoruz.

On Parmak Kursu Ders Gün ve Saatleri:

On Parmak Kursu haftada iki gün 6 ders saatinden oluşmaktadır. Kursa gelinmeyen günlerde daktilografi kursiyerlerine ev egzersizleri verilmekte, günde en az iki saat yazmaları sağlanmaktadır. 10 Parmak Klavye kurslarımız en az 6 hafta sürmektedir. Her ders saati 45 dakikadan oluşmaktadır. Teneffüslerimiz on dakikadan oluşmaktadır. Ayrıca, teknik kurslarımız, sınıfta konsensüs sağlanması durumunda 90 dakika blok dersler şeklinde de yapılabilmektedir.

Haftanın İki Günü Olan Gruplar

Pazartesi ve Çarşamba : 10:00 – 12:00 veya 14:00 – 16.00 veya 18:30 – 20.30
Salı ve Perşembe : 12:00 – 14:00 veya 14:00 – 16.00 veya 18:30 – 20.30
Cumartesi ve Pazar : 10:00 – 12:00 veya 14:00 – 16.00 veya 18:30 – 20.30

Haftanın Tek Günü Olan Gruplar

Cuma :10:00 – 12:00 veya 14:00 – 16.00


ALAN: Büro yönetimi ve sekreterlik
DAL/MESLEK: Alandaki tüm meslekler
MODÜLÜN ADI :F Klavye 1
MODÜLÜN TANIMI :F Klavyede on parmak hızlı yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenim materyalidir.
SÜRE: 40/32
ÖN KOŞUL: Zorunlu ilköğretimi tamamlamış olmak . El ve parmak kullanımında fiziksel olarak problemi olmamak.
YETERLİK: Bilgisayarda yazı yazmak.
MODÜLÜN AMACI:
Genel Amaç:
Oturuşunuzu ve duruşunuzu tekniğine göre ayarlayarak bilgisayarda F klavyeyi kullanıp on parmak (hızlı) yazı yazabileceksiniz.
Amaçlar:

 1. Duruş ve oturuş tekniklerine uygun oturabileceksiniz.
 2. Bilgisayarı kullanarak F klavyede parmaklarınızı temel harf sırasına yerleştirebilecek ve temel harf sırasına göre diğer harf tuşlarına basarak hızlı yazabileceksiniz
  EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Bilgisayar laboratuvarı, Öğrencinin kendi kendine
  veya grup halinde çalışabileceği tüm ortamlar.
  Donanım: Bilgisayar, F klavye, ofis paket programı, yazıcı, masa, sandalye
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra ölçme araçları ile edinmiş olduğunuz bilgi ve becerileri ölçerek değerlendiriniz. Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

Tüm dünyada başarıyı artırmanın yolu, gelişen çağdaş teknikleri kavramak ve kullanmakla mümkündür. Gelişen teknolojiye paralel olarak, eğitim öğretimde kullanılan araç ve gereçler de değişmiştir..
Okullarda artık daktilografi yerine bilgisayar kullanılmaktadır. Bilgisayarı doğru kullanabilmek başarınızı arttıracak, zamanı iyi kullanmanızı sağlayacaktır.
Metotlu olarak F klavye ile on parmak yazmayı öğrendiğinizde ödevlerinizi, ders notlarınızı daha hızlı ve yorulmadan hazırlayabileceksiniz.
Çalışma yaşamınızda, işinizle ilgili yazıları kolaylıkla yazabileceksiniz.
Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla, bakmadan klavye kullanma yöntemi için en verimli klavye Standart Türk Klavyesi (F Klavye)’dir.
Bu modülle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilmiştir.
Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulmuştur.
İş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğrenmeli ve kullanmalısınız.