Unvan Değişikliği Çözümleyici Soruları

Çözümleyici ve Programcı unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması hususu Devlet Personel Başkanlığınca olumlu mütalaa edilmektedir. Çözümleyici ve programcı kadrolarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması hakkında Kamu Kurumlarının yapmış olduğu Unvan Değişikliği Çözümleyici Soruları aşağıdaki bağlantılarda verilmiştir.

Analist Programlama Çözümleyicilik Mesleği

Özellikle kamu kurumlarında dolgun maaşlarla çalışan çözümleyici personelleri hakkında detaylı bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına ödenen programcı ve çözümleyicilerin özlük hakları, yan ödeme kararnamesi hükümlerine istinaden eğitimlerinin türüne göre değişebilmektedir.

Sınıf değişikliğine bağlı olarak haklarında diğer konularda (ek gösterge, ek ödeme, zam ve tazminat) farklı düzenleme yapılmamış olan ve zam/tazminatları toplu sözleşme hükümlerine istinaden ödenir. Gerekli düzenlemelerin yapılarak özlük haklarının iyileştirilmesini beklemektedirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı/Çözümleyici kadrolarında görev yapan ve zam ve tazminatlarını toplu sözleşme hükümlerine istinaden alan Devlet memurları arasındadırlar. Eğitim durumlarına bağlı olarak yan ödeme kararnamesi kapsamında zam ve tazminat ödemelerinden kaynaklı aylık maaş farklılığı bulunmaktadır.

Ek gösterge ve ek ödemeleri aynı olan Programcı ve Çözümleyicilerin, zam ve tazminatları ise eğitimlerine göre farklı olabilmektedir. Bu nedenle, söz konusu kadrolarda görev yapanların aylık maaş miktarı, teknik lisans mezunu olup olmamalarına ve teknik lisansiyerlerin de mezun oldukları bölümlere göre değişmektedir. Bu itibarla, Programcı veya Çözümleyici kadrosunda görev yapanların aylık net maaş ve emeklilik haklarının eğitim durumlarına göre nasıl değiştiğini görebilmek bakımından, lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Çözümleyici Ne Demektir?


Çözümleyici mesleği bilişim dalı altında yer alan bir meslek grubudur. Programcılar gibi yazılım ve program üreten bir meslek dalı değildir. Ancak üretilmiş bu programları en iyi şekilde kullanan kimselere çözümleyici denir. Kurumun amaçları doğrultusunda bilgisayar programlarını kullanmak ve verilen görevleri yerine getirmek çözümleyicinin amaçları arasındadır. Çözümleyici olmak için aranan şartlar arasında zaman zaman yabancı dil de yer almaktadır.

Bunun yanı sıra mezun olunan bölüm konusunda fizik, matematik, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi sayısal bölümler de yer almaktadır. 

Unvan Değişikliği Çözümleyici Kadrosu

Ancak bu bölümlerden mezun olmamasına rağmen bilgisayar konusunda detaylı bilgiye sahip olan kimseler bu bilgilerini belgelendirmek suretiyle de bu iş ilanına başvuru yapabilir. Çözümleyici maaşları ne kadar sorusu da en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Çözümleyiciler birer bilişim personeli oldukları için aldıkları maaşlar oldukça tatmin edici bir seviyededir. Diğer kamu görevlilerine göre daha fazla maaş alan çözümleyiciler yüksek hayat standartlarında yaşamlarını sürdürebilir.

Unvan Değişikliği Çözümleyici Sınav Soruları

İçişleri Bakanlığı Unvan Değişikliği Çözümleyicilik Kadrosu 2011 yılı soruları için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Çözümleyicilik Kadrosu 2015 yılı soruları için tıklayınız.

Unvan değişikliği Bilgisayar Teknikerliği soruları için tıklayınız.