Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık

Bilgisayar Programcılığı Kursunun bir üst düzeyi olan Bilgisayar Analist Programcılık Kursunda ileri seviyede bilgisayar programlamasını öğretebilmek temel hedefimizdir. Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Kursuna katılan kursiyerler, Sistem çözümleme ve tasarım tekniğini kullanarak Bilgisayar sistemi konusunda ileri seviyede tecrübe kazanırlar ve isteyen kişilere destek olabilirler. Kamu ve özel sektörde çalışan bilgisayar personeline konularıyla ilgili ileri düzeyde bilgi verebilirler. Belediyeler gibi bazı kamu kurumlarında normal programcılık sertifikası çözümleyici kadrosu için geçerli olmaktadır. Ancak Kamu kurumu ve özel sektör firmalarında çözümleyici kadroları için Bilgisayar Analist Programlama sertifikası istenmektedir. Kamu Kurumlarında Çözümleyici kadroları için gerekli olan iki işletim sistemi ve en az iki programlama dili MEB onaylı Analist Programlama Sertifikalarında yazmaktadır. Çözümleyici kadrosu için Bilgisayar Analist Programcılık sertifikası olmanız gerekir.

Analist Programcılık Kursuna Kimler Katılır?

Bilgisayar Analist Programcılık eğitimleri 288 saatlik MEB onaylı sertifika alabileceğiniz, normal bilgisayar programcılığının bir üst seviyesindeki programlama eğitimini kapsar. Bu kursa katılabilmeniz için programlama eğitimi almış ve Bilgisayar Programcısı sertifikasına sahip olmanız ve lise mezunu olmanız gerekmektedir. Çözümleyici kadrosu alabilmek için Bilgisayar Analist Programcılık katılmalısınız. Kamu kurumların yapmış olduğu Unvan Değişikliği Çözümleyici sınavı sorularına materyal linkinden ulaşabilirsiniz.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Konuları

ANALİST PROGRAMCILIKTA VERİ YAPILARI

Çözümleyici kadrosu için Bilgisayar Analist Programcılık kursunda Veri yapıları konusunda geçen kavramlar bilgisi 2 Saat

a) Tanımları verilen kavramların tanımlarını yazabilme ve söyleyebilme.
b) Tanımı verilen bir kavramı, birçok kavram arasından seçerek işaretleme.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Veri yapılarının türü ve temel mantığını kavrayabilme. 8 Saat

a) Doğrusal listelerin ne anlama geldiğini yazma veya söyleme.
b) Sıradan bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma veya söyleme.
c) Bağlaçlı bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
d) Döngülü ve Çift yönlü bağlaçlı listelerin ne anlama geldiğini anlama söyleme.
e) Matrislerin bellekteki temel temsil biçimlerini sıralayabilme.
f) Ağaç yapılarının ve Dinamik bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
g) Çok bağlaçlı yapıların Programlama dillerinde veri yapılarının belli başlı özelliklerini yazma veya söyleme,
h) Programlama dillerinde veri yapılarının nasıl olması gerektiğini yazma veya söyleme.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Veri yapıları konusundaki öğrenilenleri uygulayabilme. 10 Saat

 1. Doğrusal listeleri istenilen biçimde yapma
 2. Sıradan bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme.
 3. Bağlaçlı bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme.
 4. Döngülü listeleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 5. Çift yönlü bağlaçlı listeleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 6. Matrislerin bellekteki temel temsil biçimini bilgisayar üzerinde gösterme.
 7. Genel ağaçların ikili ağaçlarla gösterimini yapma.
 8. Dinamik bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme.
 9. Çok bağlaçlı yapıları bilgisayar üzerinde gösterme.
 10. Programlama dillerinde veri yapılarını istenilen biçimde yapma.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Kütük Düzenleme

Kütük düzenleme yöntemleri konusunda geçen kavramlar bilgisi, 2 Saat

a) Tanımları verilen kavramların tanımlarını yazma veya söyleme.
b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçerek işaretleme.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Kütük düzenleme yöntemlerini kavrayabilme. 15 Saat

a) Göstergenin ne olduğunu yazma veya söyleme.
b) Zincir ve halka yapılarının ne olduğunu yazma/söyleme.
c) Adresleme ve arama tekniklerini ne anlama geldiğini yazma veya söyleme.
d) Dizinli sırada düzenlerin nasıl olması gerektiğini yazma veya söyleme.
e) Bağlı listelerin ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
f) Kütük yapılarının ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
g) İşletim sistemi komutlarının ne işe yaradığını yazma/söyleme.
h) İşletim sistemi komutlarını gruplandırabilmek.

Kütük (Dizin) düzenleme yöntemlerini etkili biçimde kullanabilme 28 Saat

 1. Zincir ve halka yapılarını bilgisayar üzerinde gösterme.
 2. Adresleme ve arama tekniklerini bilgisayar üzerinde yapma.
 3. Dizinli sırada düzenleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 4. Bağlı listeleri ve kütük yapılarını bilgisayar üzerinde gösterme.
 5. İşletim sisteminde kopyalama ve yedekleme işlemini istenilen biçimde yapma.
 6. İşletim sisteminde yan bellek hazırlamayı (formatlamayı) işlemini istenilen biçimde yapma.
 7. Yan bellekte alt dizin (dırectory) oluşturma ve kullanma. Ii) İşletim sisteminde dahili komutların kullanımını uygun biçimde yapma. ) İşletim sisteminde harici komutların kullanımını uygun biçimde yapma.

Analist Programcılık Veri Tabanı

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Veri tabanı konusunda geçen kavramlar bilgisi. 2 Saat

a) tanımlamaları verilen kavramların tanımlarını yazma/söyleme.
b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

Veri tabanı konusunda öğrenilenleri uygulayabilme. 18 Saat

a) Veri tabanı yapısını bilgisayar üzerinde gösterme.
b) Veri modelleri erişim yöntemlerini bilgisayar üzerinde gösterme.
c) İlişki modelini bilgisayar üzerinde gösterme.
d) Sıra düzen modelini bilgisayar üzerinde gösterme.
e) Veri tabanı tasarımını bilgisayar üzerinde gösterme.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Veri tabanı konusunda öğrenilenleri analiz edebilme. 30 Saat

a) İlişkisel veri işlem dillerinin neler olduğunu yazma/söyleme,
b) İlişkisel işleme dillerinin neler olduğunu yazma/söyleme.
c) İlişkisel veri işleme dillerinin işlevlerini yazma/söyleme.
d) İlişkisel işleme dillerinin işlevlerini yazma/söyleme.
e) Veri tabanı tasarımının işlevlerini yazma/söyleme.
f) Veri tabanı düzenleme seçeneklerinin işlevlerini yazma/söyleme.
g) Veri tabanı yönetim sistemine geçiş sorunlarının neler olduğunu yazma söyleme.

SİSTEM ÇÖZÜMLEME VE TASARIM

Sistem çözümleme ve tasarım konusunda geçen kavramlar bilgisi.

a) Tanımlaması verilen kavramların tanımlarını yazma veya söyleme.
b) Verilen bir kavramı tanımını, bir dizi kavram arasından seçerek işaretleme,

Sistem çözümleme ve tasarım konusunda öğrenilenleri kavrayabilme 12 Saat

a) Sistemin ne olduğunu yazma/söyleme.
b) Sistemin ne tür bir bilgiye ihtiyacı olduğunu yazma/söyleme.
c) Sistemin nasıl kurulması gerektiğini yazma/söyleme.
d) Sistemin nasıl çalıştığını yazma/söyleme.
e) Sistemin donanım özelliklerini yazma/söyleme.
f) Çağdaş sistem analizinin ne işe yaradığını yazma/söyleme.
g) Sistemde seçilen donanıma göre maliyetin nasıl olması gerektiğini yazma/söyleme.

Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Problem çözme Algoritma aşamalarını analiz edebilme. 15 Saat

Problem çözme basamakları için veri toplama, veri analizi, tanımlama, sınıflandırma, sıralayabilme, listeleme işlemlerinin yapılması

Sistem çözümleme ve tasarım konusunda öğrenilenleri değerlendirme: 22 Saat

a) Bilgisayar sistemini değerlendirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazma veya söyleme,
b) Bilgisayar sistemi seçiminde ihtiyaca dönük araştırma yapma,
c) Bilgisayar tabanı kurulmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazma veya söyleme.
d) Sistem maliyetinin önemini değerlendirme.
e) Sistem planlamanın nasıl yapılması gerektiğini değerlendirme.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

a) Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık Dersler teorik, uygulamalı veya hem teorik hem uygulamalı olarak yapılır.
b) Sistem Hizmet Programlarında gösterilecek paket programlar müfredatta detayı verilen türlerden her biri için en az birer tane olmak kaydıyla güncel piyasa ihtiyacı dikkate alınarak Aydın Akademi Bilgisayar Kursu müdürlüğünce seçilir.
c) Kurs müdürlüğü, ihtiyacına yönelik bir uygulama programının tanıtımını yapar .
d) Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık uygulama az olduğunda öğrenci sadece teorik bilgiyi alacağından bir süre sonra unutma gerçekleşebilir. Öğrenmelerin kalıcılığını sağlamak için uygulama toplam saatin 2/3 den az olmayacak şekilde yapılır.
e) Programlama dili güncel piyasa ihtiyacı dikkate alınarak kurs müdürlüğünce seçilir.
f) Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık programın sonunda yapılan sertifika sınav sonucu 45 ve üzerinde alarak bitirenler MEB onaylı BİLGİSAYAR ANALİST PROGRAMCI sertifikası alırlar. Bu sertifika Komu kurumlarındaki çözümleyici kadrolarında da geçerli olur.
g) Proje kurs bitiminden itibaren iki ay içinde serbest zamanlı olarak hazırlanır.