Çözümleyici Kadrosu Analist Programcılık

Çözümleyici Kadrosu Analist Programlama

Bilgisayar Analist Programcılık Kursunda ileri seviyede bilgisayar programlamasını öğretebilmek temel hedefimizdir. Analist Programlama Kursuna katılan kursiyerler, Sistem çözümleme ve tasarım tekniğini kullanarak Bilgisayar sistemi konusunda ileri seviyede tecrübe kazanırlar ve isteyen kişilere destek olabilirler. Kamu ve özel sektörde çalışan bilgisayar personeline konularıyla ilgili ileri düzeyde bilgi verebilirler. Çözümleyici kadrosu için Bilgisayar Analist Programcılık sertifikası olmanız gerekir.

Analist Programlama Kursuna Kimler Katılır?

Bilgisayar Analist Programcılık eğitimleri 288 saatlik MEB onaylı sertifika alabileceğiniz, normal bilgisayar programcılığının bir üst seviyesindeki programlama eğitimini kapsar. Bu kursa katılabilmeniz için programlama eğitimi almış ve Bilgisayar Programcısı sertifikasına sahip olmanız ve lise mezunu olmanız gerekmektedir. Çözümleyici kadrosu alabilmek için Bilgisayar Analist Programcılık katılmalısınız. Kamu kurumların yapmış olduğu Unvan Değişikliği Çözümleyici sınavı sorularına materyal linkinden ulaşabilirsiniz.

Analist Programlama Konuları

VERİ YAPILARI

Çözümleyici kadrosu için Bilgisayar Analist Programcılık kursunda Veri yapıları ünitesinde geçen kavramlar bilgisi 2 Saat
a) Verilen kavramların tanımlarını yazma/söyleme.
b) Tanımı verilen bir kavramı , bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

Veri yapılarının temel mantığını kavrayabilme. 8 Saat
a) Doğrusal listelerin ne anlama geldiğini yazma/söyleme. b) Sıradan bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
c) Bağlaçlı bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
d) Döngülü listelerin ne anlama geldiğini anlama söyleme. e) Çift yönlü bağlaçlı listelerin ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
f) Matrislerin bellekteki temel temsil biçimlerini sıralayabilme.
g) Ağaç yapılarının ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
ğ) Dinamik bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
h) Çok bağlaçlı yapıların ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
i) Programlama dillerinde veri yapılarının belli başlı özelliklerini yazma/söyleme,
j) Programlama dillerinde veri yapılarının nasıl olması gerektiğini yazma/söyleme.

Veri yapıları ünitesinde öğrenilenleri uygulayabilme. 10 Saat

 1. Doğrusal listeleri istenilen biçimde yapma
 2. Sıradan bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme.
 3. Bağlaçlı bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme.
 4. Döngülü listeleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 5. Çift yönlü bağlaçlı listeleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 6. Matrislerin bellekteki temel temsil biçimini bilgisayar üzerinde gösterme.
 7. Genel ağaçların ikili ağaçlarla gösterimini yapma.
 8. Dinamik bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme.

Çok bağlaçlı yapıları bilgisayar üzerinde gösterme.
Programlama dillerinde veri yapılarını istenilen biçimde yapma.

KÜTÜK DÜZENLEME YÖNTEMLERİ

Kütük düzenleme yöntemleri ünitesinde geçen kavramlar bilgisi, 2 Saat
a) Verilen kavramların tanımlarını yazma/söyleme.
b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

Kütük düzenleme yöntemlerini kavrayabilme. 15 Saat
a) Göstergenin ne olduğunu yazma/söyleme.
b) Zincir ve halka yapılarının ne olduğunu yazma/söyleme.
c) Adresleme ve arama tekniklerini ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
d) Dizinli sırada düzenlerin nasıl olması gerektiğini yazma/söyleme.
e) Bağlı listelerin ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
f) Kütük yapılarının ne anlama geldiğini yazma/söyleme.
g) İşletim sistemi komutlarının ne işe yaradığını yazma/söyleme.
h) İşletim sistemi komutlarını gruplandırabilmek.

Kütük düzenleme yöntemlerini etkili biçimde kullanabilme 28 Saat

 1. Zincir ve halka yapılarını bilgisayar üzerinde gösterme.
 2. Adresleme ve arama tekniklerini bilgisayar üzerinde yapma.
 3. Dizinli sırada düzenleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 4. Bağlı listeleri bilgisayar üzerinde gösterme.
 5. Kütük yapılarını bilgisayar üzerinde gösterme.
 6. İşletim sisteminde kopyalama işlemini istenilen biçimde yapma.
 7. İşletim sisteminde yedekleme işlemini istenilen biçimde yapma.
 8. İşletim sisteminde yan bellek hazırlamayı (formatlamayı) işlemini istenilen biçimde yapma.
 9. Yan bellekte alt dizin (dırectory) oluşturma ve kullanma. Ii) İşletim sisteminde dahili komutların kullanımını uygun biçimde yapma. ) İşletim sisteminde harici komutların kullanımını uygun biçimde yapma.

VERİ TABANI

Veri tabanı ünitesinde geçen kavramlar bilgisi. 2 Saat
a) Verilen kavramların tanımlarını yazma/söyleme.
b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

Veri tabanı ünitesinde öğrenilenleri uygulayabilme. 18 Saat
a) Veri tabanı yapısını bilgisayar üzerinde gösterme.
b) Veri modelleri erişim yöntemlerini bilgisayar üzerinde gösterme.
c) İlişki modelini bilgisayar üzerinde gösterme.
d) Sıra düzen modelini bilgisayar üzerinde gösterme.
e) Veri tabanı tasarımını bilgisayar üzerinde gösterme.

Veri tabanı ünitesinde öğrenilenleri analiz edebilme. 30 Saat
a) İlişkisel veri işlem dillerinin neler olduğunu yazma/söyleme,
b) İlişkisel işleme dillerinin neler olduğunu yazma/söyleme.
c) İlişkisel veri işleme dillerinin işlevlerini yazma/söyleme.
d) İlişkisel işleme dillerinin işlevlerini yazma/söyleme.
e) Veri tabanı tasarımının işlevlerini yazma/söyleme.
f) Veri tabanı düzenleme seçeneklerinin işlevlerini yazma/söyleme.
g) Veri tabanı yönetim sistemine geçiş sorunlarının neler olduğunu yazma söyleme.

SİSTEM ÇÖZÜMLEME VE TASARIM

Sistem çözümleme ve tasarım ünitesinde geçen kavramlar bilgisi.

a) Verilen kavramların tanımlarını yazma/söyleme.
b) Verilen bir kavramı tanımını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme,

Sistem çözümleme ve tasarım ünitesinde öğrenilenleri kavrayabilme 12 Saat
a) Sistemin ne olduğunu yazma/söyleme.
b) Sistemin ne tür bir bilgiye ihtiyacı olduğunu yazma/söyleme.
c) Sistemin nasıl kurulması gerektiğini yazma/söyleme.
d) Sistemin nasıl çalıştığını yazma/söyleme.
e) Sistemin donanım özelliklerini yazma/söyleme.
f) Çağdaş sistem analizinin ne işe yaradığını yazma/söyleme.
g) Sistemde seçilen donanıma göre maliyetin nasıl olması gerektiğini yazma/söyleme.

Problem çözme aşamalarını analiz edebilme. 15 Saat

a) Problem çözme basamaklarını sıralayabilme.
b) Problem çözme basamaklarını listeleme,
c) Problem çözme basamaklarını tanımlama.
d) Problem çözme basamaklarını sınıflandırma.
e) Problem çözme basamaklarında veri toplama.
f) Problem çözme basamaklarında veri analizi.

Sistem çözümleme ve tasarım ünitesinde öğrenilenleri değerlendirme: 22 Saat

a) Bilgisayar sistemini değerlendirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazma/söyleme,
b) Bilgisayar sistemi seçiminde ihtiyaca dönük araştırma yapma,
c) Bilgisayar tabanı kurulmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini yazma/söyleme.
d) Sistem maliyetinin önemini değerlendirme.
e) Sistem planlamanın nasıl yapılması gerektiğini değerlendirme.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

a) Dersler teorik, uygulamalı veya hem teorik hem uygulamalı olarak yapılır.
b) Sistem Hizmet Programlarında gösterilecek paket programlar müfredatta detayı verilen türlerden her biri için en az birer tane olmak kaydıyla güncel piyasa ihtiyacı dikkate alınarak Aydın Akademi Bilgisayar Kursu müdürlüğünce seçilir.
c) Kurs müdürlüğü, ihtiyacına yönelik bir uygulama programının tanıtımını yapar .
d) Uygulama az olduğunda öğrenci sadece teorik bilgiyi alacağından bir süre sonra unutma gerçekleşebilir. Öğrenmelerin kalıcılığını sağlamak için uygulama toplam saatin 2/3 den az olmayacak şekilde yapılır.
e) Programlama dili güncel piyasa ihtiyacı dikkate alınarak kurs müdürlüğünce seçilir.
f) Bu programın sonunda yapılan sertifika sınav sonucu 45 ve üzerinde alarak bitirenler BİLGİSAYAR ANALİST PROGRAMCI sertifikası alırlar
g) Proje kurs bitiminden itibaren iki ay içinde serbest zamanlı olarak hazırlanır.