DGS Matematik Kursu

DGS MATEMATİK KURSU

DGS dikey geçiş sınavı matematik kursu için gelebileceğiniz en tecrübeli matematik kursu. DGS kurslarının bazıları Eylül ayında kursları başlatmaktadır. Eğer DGS kursu Eylülde başlar Haziranda biterse tam 10 ay sürer. 10 aylık bir süre DGS öğrencisinin motivasyonunun kaybolduğu bir süre olup, kurslardaki derslerin bir müddet sonra sıkıcı gelmeye başladığı bir süredir. En ideal DGS kursu sınavdan önceki beş aylık sürede verilen eğitimdir. Özellikle Mart-Nisan-Mayıs aylarında daha yoğun bir tempoya girip tüm derslerin tamamlanması, Haziran-Temmuz aylarında ise tekrar ve denemelerin yapılması öğrencinin daha başarılı olmasını sağlar. Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız. (0312) 418 94 94

Ankara Aydın Akademi DGS Matematik Kursu hakkını verebilirseniz hedefinize ulaşırsınız. Matematik Dersine çalışmanın verimli olması, masa başında   geçirdiğiniz süre değil, yaptığınız çalışmanın ne kadar etkili olduğuna bağlıdır. Bu nedenle verimli çalışma  saptanan   amaç   doğrultusunda zamanı planlı ve programlı olarak kullanmaktır. Bunun   içinde okul, dershane, arkadaşlık, spor, yemek, uyku gibi etkinliklerin   dışında   kalan   zaman ders çalışmak için ayrılır. Bu süreçteki  çalışmalar belli  bir plan ve programa bağlanmalıdır. Gördüğünüz  gibi  verimli  ders çalışma    sadece   ders çalışmak   için   zaman ayırarak   diğer   etkinlikleri   göz ardı   etmek   değildir. Aksine   belli bir  plan   ve   program  dahilinde  çalışmanız, hem   ders   çalışmanıza hem de   diğer   etkinliklerinize  zaman  ayırdığından   hayattan   daha  çok zevk almanıza   yardımcı   olur.

Ankara Aydın Akademi DGS Matematik Kursu sonunda başarılı   olmak   için, çok   çalışmak   değil etkili çalışmak   gerekir. Etkili çalışma ise, zamanı, planlı ve programlı olarak   kullanmak ile mümkündür. Bu  nedenle  kendinize    uygulayacağınıza   inandığınız günlük ve haftalık   programı   hazırlamalısınız. Haftalık ya da günlük planlar yapmalı.  Çok uzun zamanlı planlar daha kolay aksayabilir veya güncelliğini yitirebilir.

2021 DGS MATEMATİK KURSU KONULARI

 • Matematik Temel Kavramlar (Sayılar)
 • Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
 • Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
 • Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Faktöriyel
 • Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
 • Taban Aritmetiği
 • Denklem Çözme
 • Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
 • Oran Orantı
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Sayfa Problemleri
 • Saat Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kar ve Zarar Problemleri
 • Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Hız Hareket Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık

2021 DGS Matematik Kursu Geometri Konuları

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2021 DGS Matematik Kursu Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık