3D-Max Kursu

3D-Max Kursu, 3 boyutlu katı modelleme animasyon kurslarında yılların tecrübesini sizlerle paylaşıyoruz. 3D- Max Kursuna katılabilmeniz için Bilgisayar İşletmenliğini bilmeniz gerekmektedir.

PROGRAMIN SEVİYESİ: 3D-Max Kursu, genel çerçevede bilgisayar grafikleri ile ilgile-nen, temel geometri bilgisine sahip orta öğretim kurumları mezunu yetişkinler; özelde ise grafik tasarım, reklam, sinema -televizyon, mimari branşlardan herhangi birinde eğitim görmekte olanlar veya mezunlar katılabilir.

3D-MAX KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI

 1. Kendi alanında tasarım bilgisi ve görsel algılamaya sahip insanlar olarak, 3D Studio MAX programıyla üç boyutlu fotografik görselleştirme ve animasyon sunumlarının üretimini öğrenmeleri,
 1. Bilgisayar grafikleri piyasasının ihtiyaç ve taleplerini, var olan genişlik seviyesini ulusal ve uluslararası düzeyde örneklerle görmeleri,
 2. Bilgisayar Destekli Tasarım’ın mimari, sinema-televizyon ve endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavramaları,
 3. Kendi iş alanlarında Max kullanımının yeni üretim metotlarına nasıl entegre edileceği veya bu metotların yerini nasıl alacağı konusunda bilgilenmeleri,
 4. Klasik yöntemler ve Max aracılığı ile yapılan sunum/çalışmalarının avantaj ve dezavantaj-larını kıyaslama yeteneğine sahip olmaları,
 5. Bilgisayar aracılığı ile görselleştirme ve sunum hizmetlerinde hız kazanmaları,
 6. Bilgisayar destekli 3D-Max Kursu çalışmalarında ekip çalışmasının önemi ve yöntemini kavramaları,
 7. Max içerisinde, başka çalışmalarda da kullanılabilecek, sayısal olarak kaydı tutulabilen ve değiştirilebilen malzeme ve model kütüphaneleri oluşturmaları,
 8. Max ile üç boyutlu görselleştirme temel teknikleri ve komutlarının temel uygulama alanlarını sebep-sonuç ilişkisi içerisinde öğrenmeleri,
 9. Max programı ile tasarım, sunum ve post- prodüksiyon çalışmalarının nasıl yapıldığını detaylı olarak kavramaları,
 10.   Max programının diğer uyumlu programlarla entegre çalışmasını kavramaları,
 11. Genel olarak tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmeleri,
 12. Endüstrinin gereksinimi olan, teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş, bilgisayar destekli tasarım/sunum yapan bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

3D-MAX KURSU PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Elle çizilen perspektif vb. sunumlar, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle yerini sayısal ortamlarda üretilen bilgisayar grafiklerine bırakmıştır. Bu programların kullanılmaya başlaması ile dünyanın teknoloji üretebilen ülkeleri, tasarım ve üretim konularında da lider durumuna gelmişlerdir. Günümüzde bilgisayar destekli tasarım programlarından bir veya birkaçını kullanmayan işletme sayısı hızla azalmaktadır. Max programı ise bu programlar arasında fotografik görsel sunum ve animasyon alanında en çok kullanılan program olup kendi alanında dünya standardı olarak kabul görmüştür. Kullanım oranı gün geçtikçe artmakta olan max programı da bu özellikler göz önünde tutularak hazırlanmış, ihtiyaca cevap verecek biçimde tasarlanmıştır.

3D-MAX KURSU İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

 1. Max eğitim programına, sadece modelleme alanında katılmak isteyen kursiyerlerin 60 saatlik eğitim almaları zorunludur.
 2. Kursiyerlerin temel bilgisayar kullanıcı oldukları kabul edilecek ve kullanacakları tüm araç ve gereçler ile yapacakları işler hakkında önce teknolojik bilgiler ve iş güvenliği ile ilgili bilgiler açıklanacaktır.
 3. Dersler, bilgisayar, projeksiyon makinesi, LCD, plasma panel vb.sunum gereçleri yardımıyla yapılır ve her kursiyere programın sorunsuz çalışabileceği özelliğe/yapıya sahip özel bilgisayar tahsis edilir.
 4. Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilir, (ödevler ve atölye çalışması performansları da göz önünde tutularak) öğrenmede eksikleri varsa öğretici tarafından giderilmesine çalışılacaktır.
 5. Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde düşünülerek, gerektiğinde geçmiş konular dönüt (geri besleme) sistemi ile pekiştirilecektir.
 6. Kurs süresince sık sık ödevler verilecektir; atölye çalışmaları ve uygulamalı bitirme sınavı yapılacaktır.
 7. Modelleme ve görselleştirme uygulamalarında kursiyerlerin komutlara hâkim olmaları titizlikle takip edilecektir.
 8. Bu programın uygulamasının her aşamasında belirtilen amaçlar göz önünde tutulacaktır. Öğretici, öğretim ve değerlendirmelerini bu amaçlar doğrultusunda yapacaktır.
 9. Konuların kavratılması açısından program teorik ve uygulamalı derslerle birlikte verilecektir. Toplam eğitim süresi 150 saat olup bu süre teorik 60 saat (%33), uygulama 90 saatlik (%67) olarak kullanılacaktır.
 10. Konular kendi içerisinde birbirine bağlı olacak ve süreklilik gösterecektir.
 11. Konular işlenirken, eğiticinin dışında alanında uzman kişilerin de sınıf ortamına getirilerek kursiyerlerin yararlanması sağlanacaktır.
 12. Uygulamalar kurs merkezinde verilebildiği gibi, kurumun anlaştığı bir iş yerinde de yapılabilecektir.
 13. Sınıflar, kursiyerlerin bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.

3D-MAX KURSU PROGRAMIN SÜRESİ

Haftalık Süre: Günde 3 saat x 3 gün = 9 saat

Toplam Süre: 8 hafta     x  9 saat  = 72 saattir.

3D MAX KURSU GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER

 1. İş Güvenliği
 2. Bilgisayar ve Önemi
 3. Bilgisayar Grafikleri Piyasası ve Değişik Meslek Dallarında Max Programının Kullanılmasının Tarihçesi
 4. Max Programının Tanıtımı
 5. Max Programının Kurulumu ve Çalıştırılması
 6. Max Ekranı ( Çizim Ekranları, Menüler, Araç Çubukları, Komut Paneli)
 7. Temel Obje Tipleri (Standart Primative ve Extended Primative Nesnelerin Üretimi ve Değiştirilmesi)
 8. Segment Yapısının Kavranması
 9. Yeni Çizim Dosyası Oluşturulması
 10. Yapılan Çizimlerin Dosyalanması ve Saklanması
 11. Değişik Formatlardaki Çizimlerin Kaydedilmesi
 12. Koordinatları Belirleme Yöntemleri (Objelerin x, y, z Eksenlerinin Sayısal Koordinatları)
 13. Çalışma Ekranının Kişileştirilmesi
 14. Anı Hafızada Tutma ve O Ana Geri Dönme (Undo, Redo komutları)
 15. Tekil Görsel Kare ve Animasyon Çıkışlarının Kaydedilmesi

3D-MAX KURSU ÇALIŞMA MODLARI VE TEMEL ARAÇLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

 1. Aktif Kullanıcı Ekranı
 2. Obje Seçim Teknikleri
 3. Hareket ettirme, Döndürme, Ölçeklendirme ve Kopyalama komutları
 4. Bağımsız, Bağımlı ve Referans Kopyalama Metotları
 5. Hareket Eksenleri, Hareket Merkezleri
 6. Izgara Sistemi ve Yakalama (snap)
 7. Hizalama Komutları
 8. Dönme Noktalarına Müdahale Edilmesi
 9. Obje Seçim Teknikleri
 10. Aynalama (Mirror)
3D-MAX KURSU YARDIMCI ARAÇLAR
 1. Kesin Aralıklar ve Sürekli Tekrarla Dağıtarak Kopyalama
 2. Animasyon İçerisinde Objenin Anlık Durumunun Katı Cisim Olarak Fotoğraflanması (Render / Tek kare)
 3. Belirli Bir Yol Boyunca Aralıklı Kopyalama
 4. Görselleştirme Ortamına Arka Fon Eklenmesi
 5. Arka Fonların Çalışma Ekranında Görülmesi (View Background)
3D-MAX KURSU OBJELERE MÜDAHALEDE TEMEL DEĞİŞTİRİCİLER (MODIFY)
 1. Objelerin Eğilip Bükülmesi
 2. Objelerin Burkulması
 3. Objelere Koniklik ve Eğrisel Koniklik Verilmesi
 4. Objelerin Paralel Kenarlara Doğru Kaydırılması
 5. Objelerin Eritilmesi
 6. Objelerin Tekil Yapısı İçerisinde Aynalanması
 7. Objelerin Tekil Yapısı İçerisinde Simetrik Parçalarla Çalışması
 8. Objelerin Model Bazında Fiziksel Rölyeflenmesi
 9. Objelerin Üç Yönde Rastgele Deforme Edilmesi
 10. Objelerin Üzerinde Dairesel ve Paralel Dalga Formu Yaratılması
 11. Objelerin Küreselleştirilmesi
 12. Objelerin Sıkıştırılması
 13. Objelerin Gerilmesi
 1. MAX’IN DESTEKLENDİĞİ OBJE TİPLERİNE DETAYLI BİR BAKIŞ
 1. Objeleri Serbest Formlarla Deforme Etme
 2. Mesh Objelerle Çalışma
 3. Poly Objelerle Çalışma
 4. Yama Yüzeylerle Çalışma
 5. Çizgilerle Çalışma
 6. Çizgiler Üzerinden Katı Cisim Oluşturma
 7. Sabit Formlu Olmayan Rasyonel Teğetsel Eğrilerle ve Yüzeylerle Çalışma (Patch, Nurbs)
 8. Hazır Mimari Ögelerle Çalışma (AEC Extended)
 9. Bileşik Nesnelerle Çalışma
 • GÖRSELLEŞTİRME SÜRESİNCE AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ
 1. Görselleştirme Motorları
 2. Scanline Motorunun Sunduğu Aydınlatma Olanakları
 3. Standart Işıkların Kullanımı
 4. Gölge Tipleri
 5. İleri Düzey Aydınlatma Tekniklerinde Işık İzi Sistemlerinin Kullanımı ve Kullanım Ayarları
 6. Fotometrik Işıkların Kullanımı
 7. İleri Düzey Aydınlatma Tekniklerinde ışığın Sekme ve Difüzyonunun Hesaplatılması (Radiostiy)

GÖRSELLEŞTİRME SÜRECİNDE MALZEME ÜRETİMİ ve ATAMASI

 1. Kütüphaneden Hazır Malzeme Kullanılması
 2. Hazır Resimlerle Malzeme Üretimi
 3. Kaplama Kavramı ve Kaplamaların Malzeme Üretiminde Kullanımı
 4. Standart Malzemelerle Çalışmak
 5. Işın İzi Malzeme Tipi ile Çalışmak
 6. Görünmez / Gölgeli Malzemelerle Fotoğraflar Üzerine Montaj
 7. Çoklu ve Karışım Malzeme Türleri İle Çalışmak
 • İleri Düzey Aydınlatma Teknikleri için Malzeme Optimizasyonu

KAMERA KULLANIMI ve GÖRSELLEŞTİRME EFEKTLERİ

 1. Kamera Özellikleri
 2. Kamera Özellikleri ile Alan Derinliği ve Hareket Fluluğu (Bulanıklığı) Efektleri
 3. Obje Özellikleri ile Hareket Fluluğu Efekti Üretme Teknikleri
 4. Sis, Hacimsel Sis, Hacimsel Işık Ateş ve Patlama Efektlerinin Atmosferik Etki Olarak Üretilmesi
 5. Işık ve Objeler İçin Parlama, Işık Hüzmesi vb. Efektlerin Oluşturulması
 6. Görsellere Flulaştırma, Grenleşme, Parlaklık ve Kontrast Efektleri Eklenmesi

3D MAX KURSU ANİMASYON (TV REKLAMLARINDA ve MİMARİDE ANİMASYON ÖRNEKLERİ)

 1. Objelere Elastikiyet Kazandırılması
 2. Uzay Alan Etkileri (Yerçekimi, Rüzgar vb.) ile Objelerin Etkilenmesi
 3. Animasyon Standartları ve Kavramları
 4. Süre Ayarlamaları
 5. Objelerin Belirli Bir Yol Boyunca Hareketinin Sağlanması
 6. Objelerin Hareket Yollarına Müdahale
 7. Obje Hareketlerine Hareket Kontrolörleri ve Müdahale
 8. Animasyona Grafik Editörlerle Müdahale
 9. Post Prodüksiyon Araçları
 10. Dinamik Eylemlerin Hesaplatılması
 11. TV Reklamlarından Örneklerin Yapımı
 12. Mimari Animasyonlardan Örneklerin Yapımı
 13. Objelerin “Forwad Kinematics, İnverse Kinematicis” İle Birbirine Eklenmesi
 14. “Character Studio” Kullanımı
 15. Reactor Kullanımı

MAX PROGRAMI İLE ÇEŞİTLİ MESLEK DALLARINDA DEĞİŞİK UYGULAMALAR VE MAX İLE BİRLİKTE KULLANILAN DİĞER PROGRAMLARIN TANITIMI

3D-MAX KURSU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

3D-Max Kursu sonunda sınav yapılır. Millî Eğitim Bakanlığı Tip Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde uygulama sınavının değerlendirilmesi, aşağıda belirlenen puanlama esasları na göre yapılır. Kurum Müdürlüğü tarafından yapılarak değerlendirilecek sınav sonuçları Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.