Robotik Kodlama

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlama nedir? konusuna geçmeden önce, kodlama nedir? Robot nedir? Robotik nedir? Sorularının yanıtlanması gerekir.

Kodlama: Bir problemin çözümü için atılan adımların, programlama dillerinin herhangi birinin kural ve komutlarıyla yazılmasına denir.

Robot: Sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara robot denir.

Robotik: Elektronik devreler yardımı ile programlama dilleri kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Makine kontrol sistemi, bilgisayar gibi birçok alanda hayatımızın kolaylaştırmakta olanak sağlamaktadır.

Robotik Kodlamanın Faydaları

Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik yazılım ve robotik eğitimlere yer açmaktadırlar. Çocuklar erken yaşta program kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgisi sahibi olmaktadırlar. Böylece analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırma gibi fayda sağlayan robotik kodlamada günümüzde son zamanların en popüler eğitim trendi halindedir.

Bir dizi robotik sistemden oluşan tüm endüstriler için üretim hatları geliştiriyoruz. Müşterilerimize sadece konseptten sonlandırmaya kadar değil, komple anahtar teslim teslimatlar da sunuyoruz. Herhangi bir otomatik projenin veya tek bir görevin farklı aşamalarında tüm müşteri gereksinimlerini dikkate almaktadır.

Buna ek olarak, endüstriyel robotik sistemlerin entegrasyonuna yönelik yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımımız vardır. Bu durum geri dönen müşterilerin temelini oluşturmuştur. Robot tiplerini ve modellerini seçmenize, taşıma kapasitesini belirlemenize ve doğru takımlarla birlikte özellik paketlerini seçmenize yardımcı oluruz. Döngü sürelerini optimize ediyoruz ve performans optimizasyonu yapıyoruz. Ayrıca sanal bir ortamda uygulamaları ve komple üretim hatlarını simüle ediyoruz.

Kabul edelim, robotlar havalı. Ayrıca bir gün dünyayı yönetecekler ve umarım o zaman zayıf yumuşak etli yaratıcılarına (robot geliştiricileri) acımak ve bolca dolu bir ütopya inşa etmemize yardımcı olacaklar. Şaka yapıyorum tabii, ama sadece bir çeşit.

ROBOTİK KODLAMA MODELİ NELERİ KAPSIYOR?

Robotik kodlama modeli okulumuza entegre edilmiş uzun vadeli ve çok boyutlu bir eğitim modeldir. Eğitim modeli en popüler uluslararası Robotik Kodlama yarışmaları ile uyumludur. Ancak robotik Kodlama Modeli temelde robotik kodlama dershanesi, bilişim dersleri, bilimsel yarışmalar ve robotik kulübünü kapsayan temel olarak dört unsurdan oluşmaktadır.

Ek olarak kontrol yazılımı geliştirmek için bir Python kullanmaktayız. Robot çerçevesinin nasıl kullanılacağını, simüle edilmiş robot için geliştirdiğimiz kontrol şemasını nasıl tanımlanacağını öğreteceğiz. Bununla birlikte robotun çevresiyle nasıl etkileşime girdiğini ve hedeflerine nasıl ulaştığını göstereceğiz.