Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikası almak isteyenlere özel fırsatlar sunuyoruz. Özel Öğretim Kursları, Hizmet içi Eğitim Kursları, Belediye Kursları gibi kurslarda eğitim verecek usta öğretici, uzman öğretici ve öğretmenlerin katıldığı bir kurstur. Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikası almak, toplam üç haftanızı alır.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

 1. PROGRAMIN ADI                          :     Eğiticinin Eğitimi
 2. PROGRAMIN DAYANAĞI            :     625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği, Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı”
 3. PROGRAMIN SEVİYESİ                :     Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar için temel düzeyde hazırlanmıştır.
 4. Eğitici ; kurumda gerek kendisine gerekse diğer çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan işgörendir.

KURS PROGRAMI AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,
 2. Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,
 3. Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,
 4. Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,
 5. İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,
 6. Beden dilini doğru kullanmaları beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu kurs programı eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır.
 2. Öğretim sürecinde, anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, problem çözme, tartışma, uygulamalı alıştırma, yaşanmış örnekler, uygulama, yöntem ve tekniklerden yararlanılır.
 3. Konular kendi içinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır. Konular işlenirken gerektiğinde alanında uzman kişilerden de yararlanılacaktır.
 4. Programın uygulanma sürecinde bazı kurumlara gezi yapılacak, incelemelerde bulunulacaktır.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMIN SÜRESİ

 1. Günlük süre : Günde 6 saat
 2. Toplam süre  : 5 gün      x   6 saat = 30 saattir.

EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİNİN TOPLAM SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

 1. GÜN
 2. KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
  1. Öğrenme
  2. Önce İnsan
  3. Öğretim
  4. Eğitim
  5. Entellektüel Sermaye
  6. Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim
  7. Sürekli Öğrenme

REKABET AVANTAJI OLUŞTURMADA EĞİTİMİN ROLÜ KURUMLARIN REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE GELİŞTİRECEKLERİ ÇALIŞMA ALANLARI

Global AlanKaliteToplumsal Rollerdeki DeğişmelerYüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji)

Eğiticinin Eğitimi Kursu Öğrenme Teorileri

 1. Pekiştirme Teorisi
 2. Sosyal Öğrenme Teorisi
 3. Hedef Belirleme Teorisi
 4. İhtiyaç Teorileri
 5. Beklenti Teorisi
 6. Yetişkin Öğrenme Teorisi
 7. Bilgi-İşlem Teorisi

Eğiticinin Eğitimi Kursu Öğrenme Süresi

 1. Beklenti
 2. Algılama
 3. Aktif Depolama
 4. Anlamsal Şifreleme
 5. Uzun dönem Depolama
 6. Hatırlama
 7. Genelleştirme
 8. Memnuniyet

ETKİN EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 1. Eğitim Ortamı
 2. Oturma Düzeni
 3. Program Tasarımı
 4. Kurs Parametreleri
 5. Hedefler
 6. Detaylı Ders Planı
 7. Öncelikler
 8. Ders Planının Gözden Geçirilmesi

EĞİTİMDE ETKİNLİĞİ ARTIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 2. Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 3. Yeni Davranışların Yararları
 4. Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 5. İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması