Word Kelime İşlemci

Word Kelime İşlemci

MICROSOFT WINWORD 2016 WORD KELİME İŞLEMCİ

Bilgisayar Kursu metin düzenleme uygulaması olarak kullandığımız Word Kelime İşlemci, ofis paketiyle bilgisayarımıza kurulan kelime işlemci bir programdır. Word Programı ile yazdığımız ya da kopyalayarak aldığımız metinleri ve bu metinlere eklediğimiz tablo, grafik şekil veya nesneleri düzenleyip biçimlendirebiliriz.

Winword 2003 ve daha önceki versiyonlarında dosya uzantısı doc, şablon uzantısı dot iken Winword 2007 ve sonraki versiyonlarında dosya uzantısı docx, şablon uzantısı ise dotx olarak değiştirilmiştir.

Word Kurs Programı Dosya menüsünün yanı sıra, Giriş, Ekle, Tasarım, Sayfa Düzeni, Başvurular, Postalar, Gözden Geçir ve Görünüm sekmelerinden oluşmuştur. Her bir sekme, panel gruplarının oluşturduğu şerit olarak karşımıza çıkmaktadır. Word Kelime İşlemci komut butonları gruplandırılmış panellere yerleştirilmiştir.

WORD KELİME İŞLEMCİ DOSYA MENÜSÜ

WORD KELİME İŞLEMCİ YENİ BOŞ BİR BELGE AÇMA:

 1. YOL:
 2. Dosya menüsünden YENİ komutu kullanılır.
 3. Boş belge üzerine tıklanır.
 4. YOL:
 • Standart araç çubuğu üzerindeki YENİ BOŞ BELGE butonuna basılır.
 • YOL:
 • Klavyeden CTRL+N tuşlarına basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ BELGEYİ  KAYDETME

I. YOL:

 • Word Kelime İşlemci Dosya menüsünden KAYDET üzerine gelinir.
 • Kayıt Yeri belirlenir.
 • Parolalı kaydedilecekse diyalog kutusunun sağ üstündeki Araçlar üzerine tıklanır ve açılan menüden Güvenlik Seçenekleri tıklanır.
 • Güvenlik Seçenekleri kullanıldığında gelen diyalog kutusuna parola yazılır.
 • Parolanın tekrar onaylanması istenir.
 • Parola onaylandıktan sonra Kaydet tuşuna basılır ve kaydedilir.

* Parolayı kaldırmak için aynı yoldan gidilir, yani dosya parolası girilerek açılır ve Araçlar / Güvenlik Seçenekleri’nden parola silinerek kaydedilir.

II. YOL:

 • Pencerenin üstündeki biçimlendirme araç çubuğundaki disket butonu üzerine basılır.

III. YOL:

–     Klavyeden CTRL+S tuşlarına basılır.

Word Kelime İşlemci Dosya bir kere kaydedildikten sonra bir dahaki kayıtta “Farklı Kaydet” diyalog kutusu gelmez, doğrudan kayıt yapılır. “Farklı Kaydet” diyalog kutusunu tekrar görmek için Dosya menüsünden “Farklı Kaydet” komutu kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ AÇ (KAYITLI DOSYAYI ÇAĞIRMA)

 1. YOL:
 2. Dosya menüsünden AÇ tıklanır.
 3. Gelen diyalog kutusundan açılacak dosya bulunup çift tıklanır.
 1. YOL:
 • Pencerenin üstündeki Biçimlendirme Araç Çubuğundaki AÇ simgesi üzerine basılır.
 1. YOL:
 2. Klavyeden CTRL+O tuşlarına basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ BASKI ÖNİZLEME

         Yazılan yazının çıktısını almadan önce ön izlemesine bakmak için kullanılır. Baskı Önizlemeden çıkıp tekrar sayfaya dönmek için üstteki araç çubuğunda yer alan KAPAT tuşuna basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ DOSYA KAPAT

         Açık dosyayı kapatmak için Dosya menüsünden Kapat üzerine tıklanır. Açık birden fazla dosyayı kapatmak için SHIFT tuşu basılı tutularak dosya menüsüne tıklanır. Böylece “Tümünü Kapat” seçeneği gelir.

WORD KELİME İŞLEMCİ SAYFA YAPISI

 • Dosya menüsünden “Sayfa Yapısı” üzerine gelinir.
 • Mouse’un sol tuşu ile bir kez tıklanır. Gelen diyalog kutusunda sayfanın üst, alt, sol ve sağ boşlukları ayarlanır.
 • “Yönlendirme” ile sayfanın yönü ayarlanır.
 • Aynı diyalog kutusundan “Kağıt” sekmesi tıklandığında aşağıdaki gibi bir diyalog kutusu gelir. Buradan kağıt boyutu ayarlanır.
 • “Düzen” sekmesi tıklandığında diyalog kutusu aşağıdaki gibi gelir ve “Düzen” sekmesinde “Bölüm Başlangıcı” listesindeki seçeneklerle istenen yerde yeni bölüm oluşturulur.
 • Üstbilgi ve Altbilgi tanımlarken tek ve çift sayfalarda farklı üst ve altbilgi yazılacaksa “Tek ve çift sayfalarda farklı” seçeneği işaretlenir.

WORD KELİME İŞLEMCİ YAZDIR (CTRL + P)

 Word Kelime İşlemci Belgeyi yazıcıya göndermek için kullanılır.

Kullanılan yazıcının adı “Ad” karşısında yazar. Eğer yeni bir yazıcı tanımlanacaksa Denetim Masasından Yazıcılar kullanılır.

         Metnin ne kadarının yazdırılacağı “Sayfa Aralığı” seçenekleri ile belirlenir. “Tümü” işaretlendiğinde kaç sayfa varsa hepsi yazdırılır. “Geçerli Sayfa” sadece imlecin üzerinde bulunduğu sayfayı yazdırır. Eğer belli sayfalar yazdırılacaksa o sayfalar “Sayfa” seçeneğine karşılık yazılır. Örneğin, 5’ inci sayfadan 9’ uncu sayfaya kadar yazdırılacaksa bu 5-9 veya 5,6,7,8,9 şeklinde belirtilir. Belli bir paragrafı yazdırmak için önce yazdırılacak paragraf işaretlenir. İşaretlendiğinde “Seçim” aktifleşir ve işaretlenerek yazıcıya gönderilir.

         “Kopya Sayısı”na karşılık kaç kopya basılacağı belirtilir. “Harmanla” işaretli ise birden fazla kopya basılırken her sayfa sıralı yazdırılır.

         Baştan sona tüm sayfalar yazdırılacaksa “Yazdır” dan “Aralıktaki Tüm Sayfalar” seçilir. Önlü arkalı yazdırmak için önce “Tek numaralı sayfalar” veya “Çift numaralı sayfalar” yazdırılır sonra kağıtların boş tarafları yazdırılacak şekilde çevrilip geri kalan sayfalar yazdırılır.

* Belgeyi yazdırmak için araç çubuğu üzerindeki  yazdır butonuna basıldığında diyalog kutusu gelmeden doğrudan yazdırılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ GİRİŞ SEKMESİ

Taşıma, kopyalama, metin biçimlendirmesi, paragraf ve hizalama ayarları, başlık ya da metin sitillerini değiştirebilir, kelime arama değiştirme gibi düzenlemeleri giriş şeridindeki komut düğmelerinden yapabilirsiniz.

WORD KELİME İŞLEMCİ PANO PANELİ

Pano panelindeki kes veya kopyala düğmeleriyle seçili olan metni ya da nesneleri belleğe alıp (panoya alıp), yapıştır düğmesiyle panodaki içeriği imlecin bulunduğu yere taşıyıp, kopyalayabilirsiniz. Biçim boyacısı ile de imlecin bulunduğu satırdaki biçimlendirmeleri tek seferde başka metne uygulayabilirsiniz.

Kes (Ctrl+X) : Seçili metni, imlecin bulunduğu yere taşıyarak yapıştırmak üzere, bulunduğu yerden keserek (silerek) panoya ekler.
Kopyala (Ctrl+C) : Seçili metni, imlecin bulunduğu yere kopyalayıp yapıştırmak üzere, çoğaltarak (kopyalayarak) panoya ekler.
Yapıştır (Ctrl+V) : Kes ya da Kopyala ile panoya (belleğe) alınan içeriği imlecin bulunduğu yere ekler. (yapıştırır)
Biçim Boyacısı (Ctrl+Shift+C) : İmlecin bulunduğu metindeki biçimlendirmeleri taradığımız (seçtiğimiz) metine tek seferde uygular.

WORD KELİME İŞLEMCİ YAZI TİPİ PANELİ

Belge içerisinde seçilen metnin yazı tipini, stilini, punto büyüklüğünü zemin ve metin rengini değiştirmek, karakterleri simge haline getirmek, efekt vermek için kullanılır. Eğer isterseniz yaptığımız biçimlendirmelerinizi temizleyerek eski orijinal haline geri getirebilirsiniz.

Panelin sağ alt köşesindeki düğmeye tıkladığımızda Yazıtipi diyalog kutusu gelir. Diyalog kutusunda Yazıtipi, Karakter Aralığı ve Metin Efektleri olmak üzere üç bölüm vardır. Daha gelişmiş biçimlendirmeleri bu iletişim penceresinden yapabilirsiniz.

Yazı Tipi (Ctrl+Shift+Y) : Kullanılacak yazı fontu seçilir.
Yazı Tipi Boyutu (Ctrl+Shift+P) : İşaretli kısmın boyutunu değiştirir.
Puntoyu Büyüt (Alt+Ctrl+Shift+”) : Mevcut puntoyu artırır.
Puntoyu Küçült (Alt+Ctrl+”) : Mevcut puntoyu azaltır.
Büyük/Küçük Harf Değiştir (Shift+F3) : İşaretli kısım küçük harfle yazılmışsa büyük harfe çevirir, fakat harfler boyut olarak küçüktür.
Tüm Biçimlendirmeyi Temizle : Tüm biçimlendirmeyi temizleyerek orijinal haline dönmesini sağlar.
Kalın (Ctrl+K) : İşaretli kısmı kalın yazar.
İtalik  (Ctrl+T) : İşaretli kısmı eğik yazar.
Altı Çizili  (Ctrl+Shift+A) : İşaretli kısmın altını çizer. Altçizgi rengi de istenirse değiştirilir.
Üstü Çizili : İşaretli kısmın üzerini çizer.
Alt Simge (Ctrl+%) : İşaretli kısmı diğer karakterlere göre daha aşağıdan yazar. Örneğin, O2 yazarken “2” yi aşağıdan yazmak için kullanılır.
Üst Simge (Ctrl+Shift+4) : İşaretli kısmı diğer karakterlere göre daha yukarıdan yazar. Örneğin, m2 yazarken “2” yi yukarıda yazmak için kullanılır.
Metin Efektleri ve Tipografi : Metne ışıma, gölge yansıma gibi efektler verir.
Metin Vurgu Rengi : Metin zemin rengini değiştirir.
Yazi Tipi Rengi : İşaretli kısmın rengini değiştirir.

WORD KELİME İŞLEMCİ PARAGRAF PANELİ

Madde İşaretleri : Seçili olan paragraflara madde işareti ekler. Madde işaretinin yanındaki oka tıklatarak simge görünüşünü değiştirebilirsiniz.
Numaralandırma : Seçili olan paragraflara madde numarası ekler. Madde numarası yanındaki oka tıklatarak farklı numaralandırma biçimleri kullanabilirsiniz.
Çok Düzeyli Liste :  
Girintiyi Azalt :  
Girintiyi Artır :  
Sırala :  
Tümünü Göster :  
Sola Hizala :  
Ortala :  
Sağa Hizala :  
Yasla :  
Satır ve Paragraf Aralığı :  
Gölgelendirme :  
Kenarlıklar :  

WORD KELİME İŞLEMCİ PARAGRAF

Word Kelime İşlemci Seçili paragrafın özelliklerini değiştirmek için kullanılır.

Word Kelime İşlemci Komut kullanıldığında Paragraf diyalog kutusu gelir ve Paragraf diyalog kutusunda Girintiler ve Aralıklar ile Satır ve Sayfa Sonu sekmeleri olmak üzere iki sekme vardır.

         Girintiler ve Aralıklar sekmesi seçildiğinde gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Hizalama : Seçili paragrafı metin içerisinde hizalar.
Anahat düzeyi : Seçili paragrafa düzey atamak için kullanılır.
İki yana yasla : Seçili paragrafı iki yana yaslı yazar.
Soldan : Seçili paragrafı sola yaslı yazar.
Ortadan : Seçili paragrafı ortadan hizalı yazar.
Sağdan : Seçili paragrafı sağa yaslı yazar.
Girinti : Seçili paragrafın ne kadar içeriden yazılacağını belirler.
Sol : Paragrafın sol girintisinin kaç santim olacağı belirlenir.
Sağ : Paragrafın sağ girintisinin kaç santim olacağı belirlenir.
Özel : Örneğin, paragrafın ilk satırı diğerlerine göre daha içeriden yazılacaksa bu işlem, Özel seçeneğinden İlk Satır seçilerek yapılır. Ya da ilk satırdan sonra metin asılı duruma getirilecekse, Özel’ den Asılı seçeneği işaretlenir.
Aralık : Paragrafın başında veya sonunda boşluk bırakmak için kullanılır.
Önce : İşaretli paragrafın başında istenen miktarda boşluk bırakır.
Sonra : İşaretli paragrafın sonunda istenen miktarda boşluk bırakır.
Satır Aralığı : İşaretli paragrafın satır aralarını düzenler.

Satır ve Sayfa Sonu sekmesi seçildiğinde gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tek Kalan Satırları Önle : Paragraf içerisindeki son satırın bir sonraki sayfaya atılmasını önler.
Satırları Birlikte Tut : Aynı paragraf içindeki satırların bölünmemesi için kullanılır.
Sonraki İle Birlikte : Seçili paragraf ile ondan sonraki paragrafı birlikte tutmak için kullanılır.
Önce Sayfa Sonu : Seçilen paragraftan önce bir sayfa sonu kesmesi ekler. Yani sayfa sonuna gelen paragraf olduğu gibi bir sonraki sayfaya atılır.
Satır numaralarını bastır : Satır numaraları olan bir belgede, seçili paragrafın başındaki satır numaralarını yazdırır.
Heceleme Yok : Seçili paragrafı otomatik hecelemenin dışında tutmak için kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA

         Alt alta maddelerden oluşan listeler hazırlarken seçili satırların başına simge veya rakam eklemek için kullanılır.

Komut kullanıldığında gelen diyalog kutusunda yer alan Madde İşareti sekmesindeki madde işaretlerinden hangisi kullanılacak ise üzerine gelinip tıklanır. Kullanıcı isterse Özelleştir butonuna basarak kendisine başka madde işareti de seçebilir.

Madde İşareti yerine rakam kullanılacaksa Numaralı sekmesi tıklanır.

Madde İşareti ya da numara konulan satırların alt maddeleri de varsa Numaralandırılmış Anahat sekmesindeki seçenekler kullanılır. Örneğin aşağıdaki gibi bir liste oluşturabilmek için Numaralandırılmış Anahat sekmesi kullanılır.

Bilgisayar iki bölümden oluşur:

 • Donanım
  • Girdi ve Çıktı Birimleri
 • Yazılım
  • İşletim Sistemleri
  • Paket Programlar
  • Programlama Dilleri

Numaralı veya madde işaretli liste oluşturmak için TAB tuşu da kullanılabilir. Örneğin yukarıdaki gibi bir liste için – (tire) işareti konduktan sonra bir boşluk bırakılır ve ifade yazılır. Enter tuşuna basıldığında bir alt satıra geçer ve tireleme otomatik devam eder. Alt maddelere geçmek için enterladıktan sonra TAB tuşuna basılır. Alt maddeden tekrar bir üst maddeye dönmek için SHIFT+TAB tuşlarına basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ STİLLER

  Başlık 1 :  
  Başlık 2 :  
  Başlık 3 :  
  Başlık 4 :  
  Başlık 5 :  
  Başlık 6 :  
  Başlık 7 :  
  Başlık 8 :  
  Başlık 9 :  
  Normal :  
  Konu Başlığı :  
  Alıntı :  

WORD KELİME İŞLEMCİ DÜZENLEME

  Bul (Ctrl+F) .  
  Gelişmiş Bul   : Belge içerisinde istenilen ifadeyi bulmak için kullanılır. Komut kullanıldığında Bul ve Değiştir adlı diyalog kutusu gelir. Gelen diyalog kutusu üç bölümden oluşur. Bul, Değiştir ve Git.
  Git (Alt+Ctrl+G) : Belge içerisinde istenilen yere gitmek için kullanılır. Gidilmek istenen yer, sayfa, satır ya da bölüm olabilir. Ayrıca metne önceden eklenmiş bir şekle, grafiğe, dipnota veya son nota da gidilebilir. Gidilecek Yer’ e karşılık listede yer alan seçeneklerden birisi seçilir. Örneğin, bu herhangi bir sayfa olabilir. Bu durumda Gidilecek Yer listesinden Sayfa işaretlenir. Daha sonra kaçıncı sayfaya gidilecekse Sayfa numarasını girin kutusuna sayfa numarası yazılır. Bulunulan yerden bir önceki veya bir sonraki sayfaya gitmek için Önceki ve Sonraki tuşları kullanılır. Eğer kullanıcı herhangi bir Ek Açıklamaya, Dipnota, Sonnota veya Yer İmi ile işaretlenmiş yere gitmek istiyorsa, bu yerleri önceden tanımlamış olmalıdır.
  Değiştir :  
  Tümünü Seç (Ctrl+A) : Tüm belgeyi tek seferde işaretlemek için kullanılır.
  Nesneleri Seç :  
  Benzer Biçimli Metinleri Seç :  
  Seçim Bölmesini Görüntüle :  

WORD KELİME İŞLEMCİ EKLE SEKMESİ

SAYFALAR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ TABLOLAR PANELİ

TABLO MENÜSÜ

Word Kelime İşlemci tablo oluşturma komutları ile pratik şekilde istenen tablolar oluşturulur. Böylece birtakım girişler daha düzenli ve kolay yapılır. Örneğin kolonlardan oluşan bir giriş tablo oluşturarak kolayca yapılabilir.

Tablo menüsündeki komutlar mevcut tabloya bağlı olarak değişir.

         Eğer daha önce hiç tablo oluşturulmamışsa Tablo menüsündeki komutların çoğu soluk renktedir, yani aktif değildir.

TABLO EKLE

         Metin içerisinde istenilen yere istenilen satir ve sütun sayısı kadar tablo ekler.

         Tablo kaç sütun ve kaç satırdan oluşacaksa Sütun Sayısı ve Satir Sayısı kutularına yazılır.

Otomatik Biçim butonuna basılarak tabloya hazır biçimler uygulanır.

         Kullanıcı daha önce oluşturduğu tablo üzerinde işlem yapacaksa Tablo menüsündeki seçenekler değişir. İmlecin tablo üzerinde bulunduğu yere ve seçili olan satir veya sütuna göre farklılıklar gösteren komutlar temelde ekleme ve silme işlemlerini kapsamaktadır.

SATIR EKLE

Tabloya bir satir eklemek için kullanılır.

SATIR SIL

Tablodan seçili olan satiri silmek için kullanılır. Tablodan satır silmenin diğer bir yolu, satırı seçip SHIFT+DEL tuşlarına basmaktır.

HÜCRELERI BIRLESTIR

         Tabloda işaretli olan hücreleri birleşmek için kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ HÜCRELERI BÖL

         İşaretli olan satırdaki hücreleri istenilen sayıda bölmek için kullanılır. Gelen diyalog kutusunda Sütun Sayısı kutusuna istenilen değer yazılır.

SATIR SEÇ

         Tablo içerisinde imlecin üzerinde bulunduğu satırı işaretlemek için kullanılır.

SÜTUN SEÇ

         Tablo içerisinde imlecin üzerinde bulunduğu sütunu işaretlemek için kullanılır.

TABLO SEÇ

         Tüm tabloyu işaretlemek için kullanılır.

SIRALA

         Tabloda yer alan girişleri artan veya azalan sırada sıralamak için kullanılır. Sıralama yapmak için önce tabloda sıralanacak sütun işaretlenir.  Daha sonra Sırala komutu kullanılır.

Siralama Ölçütü : Tablo içerisindeki sıralanacak sütunu belirlemek için kullanılır.
Sonraki : Sıralama yaparken birden fazla sütuna bakılacaksa sonraki sütun seçilir.
Tür : Sıralanacak veri türünü belirlemek için kullanılır. Sıralama işlemi metne göre sayılara göre veya tarihe göre yapılabilir.

Eğer sıralanacak bölümün baslığı varsa Baslık Satırı Var seçeneği işaretlenir böylece başlık sıralamaya dahil edilmez. Sıralanacak bölümün baslığı yoksa Baslık Satiri Yok  seçeneği işaretlenir.

         Sıralama ile ilgili birtakım seçenekler değiştirilecekse Seçenekler tuşuna basılır ve gelen diyalog kutusunda gerekli değişiklikler yapılır

WORD KELİME İŞLEMCİ FORMÜL

Word Kelime İşlemci Matematiksel hesaplamalar yapmak için kullanılır. Yapılan işlemin sonucu belgede istenilen yere eklenebilir.

Hesaplanacak işlem Formül kutusuna girilir (=25*2 gibi). Sonuç sayfada imlecin olduğu yerde yazar.

         Kullanıcı istiyorsa İşlev Yapıştır altında bulunan matematiksel işlevlerden de kullanabilir. (Ve, Ortalama, Eğer, Max, Min, Çarpım gibi.)

TABLO BÖL

         Tabloyu imlecin üzerinde olduğu satırdan itibaren bölmek için kullanılır.

KILAVUZ ÇİZGİLERİNİ GÖSTER/GÖSTERME

Kılavuz çizgilerini görüntülemek veya görüntüden kaldırmak için kullanılır.

Kılavuz çizgileri görüntüde olduğu halde tablo yazıcıya gönderildiğinde bu çizgiler yazıcıdan çıkmaz. Çizgilerin yazıcıdan çıkması isteniyorsa kenarlık verilmelidir.

WORD KELİME İŞLEMCİ ÇİZİMLER PANELİ

Word Kelime İşlemci

UYGULAMALAR PANELİ

Word Kelime İşlemci

MEDYA PANELİ

BAĞLANTILAR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ AÇIKLAMALAR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ ÜSTBİLGİ ve ALTBİLGİ PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ METİN PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ SİMGELER PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ TASARIM SEKMESİ

WORD KELİME İŞLEMCİ BELGE BİÇİMLENDİRME PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ SAYFA ARKA PLANI PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ SAYFA DÜZENİ SEKMESİ

WORD KELİME İŞLEMCİ SAYFA YAPISI PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ PARAGRAF PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ YERLEŞTİR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ BAŞVURULAR SEKMESİ

WORD KELİME İŞLEMCİ İÇİNDEKİLER TABLOSU PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ DİPNOTLAR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ ALINTILAR VE KAYNAKCA PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ RESİM YAZILARI PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ DİZİN PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ KAYNAKÇA PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ POSTALAR SEKMESİ

WORD KELİME İŞLEMCİ OLUŞTUR PANELİ

ADRES MEKTUP BİRLEŞTİRMEYİ BAŞLAT PANELİ

ALANLARI YAZ VE EKLE PANELİ

SONUÇLARIN ÖNİZLEMESİNİ GÖRÜNTÜLE PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ SON PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ GÖZDEN GEÇİR SEKMESİ

WORD KELİME İŞLEMCİ YAZIM VE DENETLEME PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ DİL PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ AÇIKLAMALAR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ İZLEME PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ DEĞİŞİKLİKLER PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ KARŞILAŞTIR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ KORU PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ GÖRÜNÜM SEKMESİ

WORD KELİME İŞLEMCİ GÖRÜNÜMLER PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ GÖSTER PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ YAKINLAŞTIR PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ PENCERE PANELİ

WORD KELİME İŞLEMCİ MAKROLAR PANELİ

GERİ AL (CTRL+Z)

Word Kelime İşlemci Son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. Örneğin, son yapılan silme işleminden vazgeçmek için  “Geri Al Temizle”  kullanılır.

YİNELE (CTRL+Y)

         Son yapılan işlemi tekrar etmek için kullanılır. Örneğin “Yinele Temizle”.

YAPIŞTIR (CTRL+V)

         Kes veya Kopyala ile belleğe alınan kısmı, sayfada imlecin olduğu yere yapıştırır. Yapıştır komutu Kes’ ten sonra kullanılıyorsa taşıma işlemi yapılır, Kopyala’ dan sonra kullanılıyorsa çoğaltma işlemi yapılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ ÖZEL YAPIŞTIR

Kes veya Kopyala sonucu panoda bulunan metni veya resmi, sayfada imlecin olduğu yere özel yapıştırır. Özellikle başka bir programdan alınan resim, grafik veya metin yapıştırılacaksa Özel Yapıştır kullanılır. Böylece “Bağlantılı Yapıştırma” yapılabilir.

TEMİZLE (DELETE)

Word Kelime İşlemci Temizle üzerine gelindiğinde iki tane seçenek gelir. Biçimler tıklandığında seçili olan metnin biçimlendirmesi silinir. Örneğin kırmızı renkli bir metin siyah olur. İçerik tıklandığında DEL ile aynı görevi görür ve seçilen olan metin tamamen silinir.

DEĞİŞTİR (CTRL+H)

         Metin içerisinde istenilen herhangi bir ifadeyi yenisi ile değiştirmek için kullanılır.

Aranan : Değiştirilecek ifade Aranan kutusuna yazılır.
Yeni değer : Yerine konacak yeni ifade Yeni değer kutusuna yazılır.
Sonrakini Bul : Arama/değiştirme işlemini başlatmak için kullanılır. Sonrakini bul kullanıldığında aranan ifade bulunup işaretlenir ve isteniyorsa Değiştir tuşuna basılarak değiştirilir. Bu şekilde yapılan değişikliğe el ile değiştirme denir. El ile değişiklikte bulunan her ifade için onaylama istenir.
Tümünü Değiştir : Tümünü Değiştir ile belgedeki tüm aranan ifadeler bir kerede otomatik olarak yenisi ile değiştirilir. Otomatik değişiklikte hiçbir sorgulama olmaz.

WORD KELİME İŞLEMCİ ARAÇ ÇUBUKLARI

Word Kelime İşlemci Araç çubukları komutu üzerine gelince araç çubuklarının listelendiği menü açılır. Word ilk yüklendiğinde Standart ve Biçimlendirme araç çubukları görünür.

Görüntüde olan araç çubuğunun önünde çek (P) işareti vardır. Araç çubuğunu görüntüden kaldırmak için önünde çek (P) olan araç çubuğu üzerinde mouse’ un sol tuşu ile bir kere tıklanır.

Görüntüde olmayan araç çubuğunu göstermek için yine mouse ile işaretlemek yeterlidir.

CETVEL

         Yatay ve dikey cetvel satırını ekranda görüntüler veya görüntüden kaldırır.

WORD KELİME İŞLEMCİ ÜSTBİLGİ/ALTBİLGİ

         Belgeye Üstbilgi / Altbilgi yazmak veya var olan Üstbilgi / Altbilgi’ yi düzenlemek için kullanılır.

Komut kullanıldığında sayfanın üstünde bir araç çubuğu ile birlikte boş bir alan açılır ve buraya istenilen Üstbilgi yazılır. Yazılacak olan üstbilgi değil altbilgi ise, araç çubuğu üzerindeki gerekli tuşa basılarak sayfanın altına geçilir. Sayfa numaraları da Üstbilgi ve Altbilgi komutu kullanılarak yazılır.

DİPNOTLAR

         Belgeye dipnot eklenmişse görüntülemek için kullanılır. Eklenmemişse aktif değildir.

BİÇİMLENDİRME

         Belgeye açıklamalar eklenmişse görüntülemek için kullanılır. Eklenmemişse aktif değildir.

TAM EKRAN

Tam ekran görünümünü açmak için kullanılır. Komut kullanıldığında ekrandaki menüler, araç çubukları, kaydırma çubukları ve şerit görüntüden kalkar, sadece metin görünür.

Tam Ekranı Kapat tuşuna basıldığında ekran tekrar eski haline gelir.

WORD KELİME İŞLEMCİ YAKINLAŞTIR

         Metnin ekrandaki görüntüsünü belli oranda büyütmek veya küçültmek için kullanılır.

         Büyütmek veya küçültmek için diyalog kutusundaki oranlar veya kullanıcının kendi belirleyeceği oranlar kullanılır.

         Sayfa eni olduğu gibi görüntülenecek ise Sayfa Genişliği seçeneği işaretlenir. Sayfanın tamamını görmek için Tüm Sayfa işaretlenir. Eğer metin birden fazla sayfadan oluşuyorsa ve birden fazla sayfa görüntülenecek ise Birden çok sayfa seçeneği işaretlenir.

KESME

Word Kelime İşlemci Açık olan bir belgeyi isteğe göre sayfalandırmak, sütunlarını düzenlemek veya sayfayı bölümlendirmek için kullanılır.

Sayfa Sonuna : Metin tek sütun halinde yazılıyorsa ve yazma işlemine yeni sayfadan devam edilecekse işaretlenir. Böylece sayfa sonu yeni sayfaya geçilir.
Sütun Sonu : Metin birden fazla sütundan oluşuyorsa istenilen yerden itibaren yeni sütuna geçmek için işaretlenir.
Metin kaydırma sonuna : Geçerli satırı sonlandırır ve metni bir resim, tablo ya da başka bir öğenin altından devam etmeye zorlar.
Sonraki Sayfa : İşaretlendiğinde yeni bölüm bir sonraki sayfadan devam eder.
Sürekli : Aynı sayfada bölüm oluşturulacaksa işaretlenir.
Çift sayfa : Yeni bölümü çift sayfada oluşturur
Tek sayfa : Yeni bölümü tek sayfada oluşturur.

WORD KELİME İŞLEMCİ SAYFA NUMARALARI

Word Kelime İşlemci Sayfanın üstüne veya altına Sayfa Numarası eklemek için kullanılır.

Word Kelime İşlemci Sayfa Numaraları komutu kullanılarak sayfa numaralarının başlangıcı ve konumu belirlenir.

Gereken değişiklikler komut kullanıldığında gelen Sayfa Numaraları diyalog kutusunda yapılır.

Konum : Sayfa Numaralarının sayfanın üstüne mi yoksa altına mı yazdırılacağını belirlemek için kullanılır.
Hizalama : Konum belirlendikten sonra belirtilen konumdaki hizalama ayarlanır. Örneğin, sayfa numaraları sayfanın sağ altına yazdırılacaktır. Bu durumda Konum Sayfa Alt ı(Altbilgi),  Hizalama sağda seçilir.

Metnin ya da bölümün ilk sayfasında sayfa numarası görünecek ise Numarayı ilk sayfada göster seçeneği işaretlenir.

         Var olan sayfa numaralarını silmek için Sayfa Düzeni görünümünde iken ilk sayfadaki numara üzerine çift tıklanıp klavyeden Del tuşuna basılır.

TARİH VE SAAT

Belge içerisine sistem tarihini ve saatini eklemek için kullanılır.

         Tarih ve saatin belgede nasıl görünmesi isteniyorsa sol taraftaki listeden seçilir. Tarih / Saat için kullanılacak dil sağ taraftan seçilir.

Tarih ve saatin belgeye alan olarak eklenmesi için Otomatik olarak güncelleştir seçeneği işaretlenir. Böylece yazıcıdan çıktı alınırken tarih / saat güncellenerek yazdırılır. Geçerli ayarların varsayılan olarak saklanması için Varsayılan tuşuna basılır. Gelen sorgulama onaylandığında Normal.dot şablonu değişir.

WORD KELİME İŞLEMCİ OTOMATİK METİN

Sık kullanılan uzun ve karmaşık kelime veya kavramları Otomatik Metin olarak kaydetmek için kullanılır. Sık kullanılan kelime veya kavram Otomatik Metin olarak kaydedildiğinde gerektikçe çağrılıp belgeye eklenebilir. Örneğin “B” tuşuna basıldığında BERKCAN BİLGİSAYAR KURSU KIZILAY ANKARA yazılmak isteniyor. Bu durumda Otomatik Metin diyalog kutusu açılır ve Değiştirilen kutusuna B harfi yazılır, Yeni Değer kutusuna BERKCAN BİLGİSAYAR KURSU KIZILAY ANKARA yazılır ve EKLE tuşuna basılır.

Word Kelime İşlemci Diyalog kutusunun altındaki listede daha önce tanımlanmış otomatik metinler yer alır. Böylece yanlış yazılan ifadeler yenisi ile değiştirilir. Örneğin, “assubay” yazıldığında boşluğa basılır basılmaz kelime “astsubay” olarak değişir.

         Otomatik Metni silmek için silinecek metin listeden işaretlenir ve Sil tuşuna basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ SİMGE

         Metin içerisinde istenilen yere Simge eklemek için kullanılır. Komut kullanıldığında gelen diyalog kutusundan istenilen simge işaretlenir ve Ekle tuşuna basılır.

AÇIKLAMA

         Metin içerisinde herhangi bir ifade ile ilgili kullanıcıya yönelik açıklayıcı bilgi yazılacaksa Açıklama komutu kullanılır. Var olan açıklamaları görmek için Görünüm / Biçimler komutu kullanılır.

         Hangi ifade ile ilgili açıklama yazılacaksa imleç o ifadenin yanına getirildikten sonra Açıklama komutu kullanılır. Açılan alana açıklama yazılır.

BAŞVURU/DİPNOT

         Metin içerisinde konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde yazılan açıklayıcı bilgiler Dipnot olarak tanımlanır. Metin içerisinde yabancı terim kullanılmışsa veya herhangi bir kaynaktan alıntı yapılmışsa yazar bunlarla ilgili açıklama yapma gereği duyabilir. Bunun için de dipnot kullanması gerekir.

         Metin içerisinde hangi ifade ile ilgili dipnot yazılacaksa imleç o ifadenin olduğu yere götürülür ve komut uygulanır. Yazılan dipnot sayfanın, bölümün veya metnin sonunda görünür. Metnin sonuna atılan notlara Sonnot denir.

Sayı Biçimi kutusundan dipnot yazılacak kelimenin sayı biçimi seçilir. Dipnotları numaralandırılmaya hangi rakamdan başlanacak ise bu değer Başlangıç kutusuna yazılır. Numaralandırma metnin sonuna kadar devam edecek ise Sürekli işaretlenir

WORD KELİME İŞLEMCİ RESİM

         Ekle / Resim / Küçük Resim komutu ile belgeye resim eklenir

Komut kullanıldığında sağ tarafta açılan görev bölmesinde Aranan kutusuna hangi konuyla ilgili resim eklenecekse yazılır ve Git tuşuna basılır. Hiçbir şey yazmadan Git tuşuna basıldığında yüklü tüm resimler listelenir. İstenen resim seçilir ve belgeye eklenir.

METİN KUTUSU

Word Kelime İşlemci Belge içerisinde istenilen yere Metin Kutusu ekler. Eklenen Metin Kutusu içerisine yazılan yazı çerçeve içerisinde yazılır ve serbest olarak sayfa içerisinde istenilen yere taşınır.

YER İMİ

         Belge içerisinde önemli görülen yerleri işaretleyip daha sonra hızlı bir şekilde ulaşmak için Yer İmi komutu kullanılır. Yer İmi ile işaretlenen yer belgede görünmez, yani metin bütünlüğünü bozmaz.

         Tanımlanan yer imleri komut kullanıldığında gelen diyalog kutusundaki listede görünür. Önceden tanımlanmış bir yere gitmek için listeden seçim yapılır ve Git tuşuna basılır. Yer imine gitmek için Düzen / Git de kullanılabilir.

WORD KELİME İŞLEMCİ KENARLIKLAR VE GÖLGELENDİRME

         Belge içerisinde işaretlenmiş paragrafların, tabloların veya resimlerin kenarlarını sınırlarla belirlemek veya gölgelendirmek için Kenarlıklar ve Gölgelendirme kullanılır.

Kenarlık komutu kullanılmadan önce kenarlık çizilecek metin, resim veya çerçeve işaretlenmelidir.

Hazır olan kenarlık tiplerinden birisi kullanılacaksa sol taraftaki kenarlıklardan birisi seçilir. Olan bir kenarlığı kaldırmak için Yok işaretlenir Kenarlıklar nerede olacaksa önizleme penceresinden istenilen kenarlara tıklanır. Çizgi tipini belirlemek için Stil altındaki çizgi seçenekleri kullanılır. Kenarlığın rengini ve genişliğini değiştirmek için Renk ve Genişlik kutuları kullanılır.

Paragrafa değil de sayfanın kenarına kenarlık konulacaksa Sayfa Kenarlığı bölümündeki seçenekler kullanılır. Biraz önceki bölümden farklı olarak diyalog kutusunun en altına sadece Resim kutusu vardır. Resim kutusundaki seçeneklerden istenilen işaretlenir ve sayfa kenarlığı olarak kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ SÜTUNLAR

         Belgeyi birden fazla sütuna ayırmak için kullanılır. Önceden yazılmış bir metin sütunlara ayrılabileceği gibi tam tersi işlem de yapılabilir. Yani önce sütun sayısı belirlenir daha sonra yazmaya başlanır.

         Diyalog kutusunun en üstünde sıralanmış hazır sütunlardan istenen seçilir veya ilgili kutuya istenen sütün sayısı yazılır.

Sütun sayısı : Belge kaç sütundan oluşacaksa rakam yazılır.
Genişlik ve Aralık : Sütunların genişliğini ve birbirlerine olan uzaklığını belirtmek için kullanılır.
Eşit sütun genişliği : Kaç sütun olursa olsun hepsini eşit genişlikte ayarlamak için kullanılır.
Araya çizgi koy : Sütunların arasına çizgi koymak için işaretlenir.

         İstenirse aynı sayfada birden fazla sütun tipi kullanılabilir. Örneğin, kullanıcı tek sütunla yazmaya başlamıştır ve yeri geldiğinde aynı sayfa içerisinde üç sütunla yazmaya devam etmek isteyebilir. Bunun için de tek sütunla yazılacak kısım bittikten sonra sütun sayısı üçe çıkarılmalı ve Uygula kutusunda yer alan seçeneklerden Bu Noktadan İleriye seçeneği işaretlenmelidir. Böylece aynı sayfada hem tek hem de üç sütun kullanılmış olur.

WORD KELİME İŞLEMCİ SEKMELER

         Yeni sekme durakları (tab noktaları) koymak, olan sekme duraklarını düzenlemek veya silmek için kullanılır.

Sekme durak yeri : Tab noktalarının yerini belirlemek için kullanılır. Nereye tab noktası eklenecekse yazılır ve alttaki Ayarla tuşuna basılır.
Varsayılan sekme durakları : Tab noktaları arasındaki uzaklığı gösterir.
Hizalama    
Soldan : Tab durağı soldan sekme olarak konulmuşsa, tab tuşuna basıldıktan sonra yazılan yazılar sağa doğru devam eder.
Ortadan : Tab durağı ortadan sekme olarak konulmuşsa, tab tuşuna basıldıktan sonra yazılan yazıların yarısı sağa diğer yarısı sola doğru devam eder.
Sağdan : Tab durağı sağdan sekme olarak konulmuşsa, tab tuşuna basıldıktan sonra yazılan yazılar sola doğru devam eder.
Ondalık : Özellikle ondalık karakteri içeren sayısallar için kullanılır. Sayısalın virgüle kadar olan kısmı sola doğru kayar, virgülden sonraki kısmı sağa doğru kayar. Böylece sayısallar olması gereken düzende yazılır.
Çubuk : Sayfa içerisinde Tab ayarı olan yeri dikey bir çubukla gösterir.
Öncü : Sekme durağının solundaki boş alanı istenilen çizgi tiplerinden biri ile doldurmak için kullanılır.

         Eklenmiş sekme duraklarından herhangi birini silmek için Temizle tuşu kullanılır. Eklenmiş tab tuşlarının hepsi silinecekse Tümünü Temizle tuşuna basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ BAŞLANGICI BÜYÜT

Word Kelime İşlemci Sadece seçili bir paragraf olduğunda aktiftir ve paragrafın ilk satırının ilk harfini büyütmek için kullanılır.

         Eğer metin büyütülen harfin etrafında olacaksa Metinde seçeneği işaretlenir. Büyütülen harf metnin dışında kalacaksa Boşlukta seçilir. Büyük yazılacak harfin yazıtipi Yazı Tipi kutusundaki fontlardan seçilir. Satır Sayısı ilk harfin boyutunu belirler. İlk harfle metin arasındaki mesafe Metinden Uzaklık kutusuna yazılacak rakamla belirlenir.

WORD KELİME İŞLEMCİ METİN YÖNÜ

         Ekle / Metin Kutusu komutu belgeye eklenen bir metnin yönünü değiştirmek için kullanılır. Komutu kullanabilmek için metin kutusu kullanılarak içine yazı yazılmış olmalı ve metin kutusu seçilmiş olmalıdır.

BÜYÜK / Küçük HARF DEĞİŞTİR

         Seçili metni büyük/küçük harfle değiştirmek için kullanılır.

Normal tümce düzeni : Seçili cümlenin ilk sözcüğünün ilk harfini büyük yazar.
tümü küçük harf : Seçili cümledeki harflerin hepsini küçük yazar.
TÜMÜ BÜYÜK HARF : Seçili cümledeki harflerin hepsini büyük yazar.
Yalnızca İlk Harf Büyük : Seçili cümlenin sadece ilk harflerini büyük yazar.
BÜYÜK Küçük Dönüştür : Seçili cümledeki harfler büyükse küçüğe, küçükse büyüğe çevirir.

WORD KELİME İŞLEMCİ ARAÇLAR MENÜSÜ

YAZIM VE DİLBİLGİSİ (F7)

Word Kelime İşlemci ile hazırlanan bir belgedeki hataları bulup düzeltmek için Yazım ve Dilbilgisi kullanılır. Komut kullanıldığında belge denetimi başlar. İlk hatalı yazılan veya Türkçe olmayan ifade için diyalog kutusu açılır. Hatalı yazılan yenisi ile değiştirilir. Belgede hiç hata yoksa herhangi bir mesaj görüntülenmez.

WORD KELİME İŞLEMCİ DİL / DİL AYARLA

         Yazım Kılavuzu ve diğer Dilbilgisi araçları kullanılırken hangi dile göre denetim yapılacaksa o dili belirlemek için kullanılır. Komut kullanıldığında gelen diyalog kutusunda dil seçimi yapılır.

Belge dili değiştiğinde Word’ün otomatik olarak algılaması isteniyorsa Dili otomatik olarak algıla seçeneği işaretlenir. Yazarken denetim yapılması istenmiyorsa Yazım ve dilbilgisi denetimi yapma seçeneği işaretlenir.

Dil komutu altındaki Eşanlamlılar sözlüğü ile işaretli ifadenin eş anlamlısı bulunur.

Eş anlamlısı bulunan ifade istenirse Değiştir tuşuna basılarak listedeki yeni ifadelerden herhangi birisi ile değiştirilir.

Dil komutu altından Heceleme tıklandığında metin hecelenerek yazılır. Heceleme, satırın sonuna gelen ve o satıra sığmayan herhangi bir kelimenin uygun heceden bölünüp, bölünen kısmın alt satıra atılmasına denir. Bölünen kısmın sonuna “tire” konur.

         Heceleme iki şekilde yapılır; otomatik veya el ile. Otomatik hecelemede satırın sonuna gelen fakat sığmayan kelimeler uygun yerlerinden program tarafından otomatik olarak bölünür. El ile heceleme yapılırken kelimenin nereden bölüneceği kullanıcı tarafından belirlenir.

Belgeyi Otomatik Hecele : Belge yazıldığı sırada ve tamamlandıktan sonra otomatik hecelemek için kullanılır.
Büyük Harfli Sözcükleri Hecele : Tümü büyük harfle yazılmış sözcükleri hecelemek için kullanılır.
Heceleme Bölgesi : Üç harf gibi kısa kelimeler satır sonuna geldiğinde bölünecekse Heceleme Bölgesine küçük bir değer girilir.
Ardarda Gelen Heceleri Sınırla : Birbirini izleyen iki veya daha fazla satırda heceleme yapılmaması için bir sınırlandırma getirmek için kullanılır. Örneğin, eğer en fazla birbirini izleyen 3 satırda heceleme yapılacaksa buradaki değer 3 olarak girilir.
El İle : Belgeyi Otomatik Hecele seçeneğinin aktif olmadığı durumlarda kullanıcı isteğine bağlı olarak heceleme yapabilir. Böylece satır sonuna gelen ve bölünmesi gereken kelime kullanıcının istediği yerden bölünebilir

WORD KELİME İŞLEMCİ SÖZCÜK SAYIMI

         Belge hakkında istatistiksel bilgi almak için kullanılır. Belgenin kaç sayfadan oluştuğu, belgede kaç adet sözcüğün, karakterin, paragrafın ve satırın olduğu Sözcük Sayımı komutu kullanıldığında görünür. Sözcük sayımına dipnotlar ve sonnotlar da dahil edilecekse Dipnotları ve sonnotları say seçeneği işaretlenir.

WORD KELİME İŞLEMCİ OTOMATİK DÜZELT

         Belgenin yazımı sırasında otomatik olarak yapılması istenilen düzeltmeleri belirtmek için kullanılır. Gelen diyalog kutusundaki seçenekler aşağıdaki gibidir:

İlk İki Büyük Harfi Düzelt : Bir kelimenin ilk iki harfi büyük yazıldığında otomatik olarak ikincisini küçüğe çevirir.
Cümlelerin İlk Harflerini Büyüt : Bir satır eterlendikten sonra yazılan kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Fakat bunun için cümle nokta ile bitmiş olmalıdır.
Gün Adlarını Büyük Harfe Çevir : Günler yazıldığında ilk harfleri otomatik olarak büyüğe çevrilir.
Caps Lock Tuşunun Yanlış Kullanımını Düzelt   : Yazarken Caps Lock tuşunun istemeden kullanıldığı durumları otomatik düzeltmek için kullanılır.
Metni Yazarken Değiştir : Yazarken otomatik olarak değiştirilmek istenen kısaltma veya sözcük Değişen kutusuna yazılır. Ne ile değiştirileceği Yeni Değer kutusuna yazılır. Değişiklik işlemi metin yazılırken yapılacaksa Metni Yazarken Değiştir seçeneği işaretlenir.

Tel., ABD, kg, sn. gibi kısaltmaların otomatik düzeltme dışında kalması isteniyorsa Özel Durumlar tuşuna basılır ve burada gerekli değişiklik yapılır. Bu gibi kısaltmaların sonuna nokta konulduğu için bir sonraki kelimenin ilk harfini Word otomatik olarak büyük yazar. Bu da yanlış yerde büyük harf kullanımına sebep olur. Bu yüzden bir takım kısaltmalar otomatik düzeltme dışında tutulur. Komut kullanıldığında gelen listedeki kısaltmalar dışında eklenmek istenilen varsa Ekle ile eklenir çıkarılmak istenenler varsa Sil ile çıkarılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ MAKRO

         Makro kullanıcının sıkça tekrarladığı kullanımları kolaylaştırmak için hazırlanmış küçük program olarak tanımlanır. Kısaca sıkça kullanılan komutlar bir tuşa bağlanarak otomatik olarak çalıştırılır.

Makro komutu ile Yeni bir makro kaydedilebilir, var olan bir makro çalıştırılabilir, silinebilir ya da makro üzerinde düzenleme yapılabilir.

         Eğer daha önce oluşturulmuş makro varsa Makro Adi altındaki listede yer alır. Listeden çalıştırılmak istenen makro adi seçilir ve Çalıştır tuşuna basılır.

         Oluşturulacak olan makro uzun bir ifadenin yazımını kolaylaştırmak amacında olabilir. Örneğin, belge içerisinde çok sık geçen bir ifade makro olarak tanımlanabilir. Veya sık kullanılan komutlar makro olarak tanımlanabilir. Böylece ard arda kullanılan komutlar makro altında tanımlandığında bir tıklamayla birden fazla işlem yapılır.

         Berkcan Bilgisayar Eğitim Merkezi yazan makro örneği:

 1. Araçlar menüsünden Makro/Yeni Makro Kaydet tıklanır.
 2. Gelen diyalog kutusunda makro için bir isim yazılır. Kullanıcı makroyu Araç Çubuğuna bağlayabilir, Menü’ ye ekleyebilir veya klavye tuşlarına bağlayabilir. Bu örnekte makro klavye tuşlarına bağlanacaktır. Bunun için klavye butonu üzerine tıklanır.
 3. Makro istenilen karakterlere atanır ve Ata butonuna basılır. Tekrar bir önceki diyalog kutusuna dönülmüş olur.
 4. Tamam düğmesine basılır. Tamam düğmesine basıldığında sayfada aşağıdaki gibi küçük bir kutu açılır.
 5. Berkcan Bilgisayar Egitim Merkezi yazılır.
 6. Sıra makroyu durdurmaya gelmiştir. Ekranda görünen Makro adlı kutucukta Makroyu Durdur   anlamına gelen soldaki tuşa basılır. Makro kaydetme işlemi tamamlanmıştır.

Bundan sonra belgenin istenilen yerinde atanan klavye tuşlarına basıldığında sayfada Berkcan Bilgisayar Egitim Merkezi yazacaktır.

Kullanılmayan bir makro silinecekse Makro/Makrolar üzerine gelinir ve tıklanır. Tanımlı tüm makrolar açılan diyalog kutusundaki listede görünür. Silinecek olan seçildikten sonra Sil tuşuna basılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ ÖZELLESTIR

         Araç çubuklarını, menüleri ve kısayol tuşlarını özelleştirmek için kullanılır. Bu komutla kullanıcı araç çubuklarını istediği gibi düzenleyebilir, oluşturduğu makroları araç çubuklarına atayabilir veya kendine ait menüler hazırlayabilir.

         Komut kullanıldığında 3 bölümden oluşan diyalog kutusu gelir; Araç Çubukları, Komutlar ve Seçenekler.

         Araç Çubukları ile ilgili değişiklik yapmak için Araç Çubukları sekmesindeki seçenekler kullanılır. Buradaki listeden, Word’de görünmesi istenen araç çubuğu işaretlenir, görünmeyecek olan araç çubuğunun önündeki işaret kaldırılır. Mevcut araç çubuklarına eklenen butonları iptal etmek için Sıfırla butonuna basılır.

         Komutlar sekmesindeki seçeneklerle kullanıcı kendine özel bir araç çubuğu oluşturur. Bunun için öncelikle Araç Çubukları sekmesindeki Yeni butonuna basılır ve oluşturulacak araç çubuğuna isim verilir, daha sonra Komutlar sekmesine dönülerek sol taraftaki menü başlıklarına tıklanır ve sağ tarafta görünen menü komutlarından istenen seçilir ve yeni araç çubuğu üzerine sürüklenip bırakır.

WORD KELİME İŞLEMCİ SEÇENEKLER

         Ekran görünümü, yazdırma ayarları, kullanıcı bilgisi, yazım denetimi ve dilbilgisi gibi seçeneklerin ayarlarını değiştirmek için Seçenekler komutu kullanılır.

Görünüm sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Word Kelime İşlemci Göster

İlk Görev Bölmesi   Word ilk başlatıldığında görev bölmesini görüntüler.

Vurgu   Vurgulu metinleri ekranda ve yazdırılan belgelerde görüntüler.

Yer işaretleri   Yer işaretlerini ekranda köşeli ayraç ([]) içine alarak görüntüler. Ayraç yazdırılan belgelerde görünmez.

Durum çubuğu   Word penceresinin en altında durum çubuğunu görüntüler. Durum çubuğu belge ve Word ile ilgili durum bilgisi sağlar.

Ekran ipuçları   Gözden geçiren kişinin açıklamalarını sarı açılan kutular içinde görüntüler. Açıklama, fare imlece bir açıklama işaretinin üzerine getirildiğinde görünür.

Akıllı etiketler   Akıllı etiket olarak algılanan metnin altında mor noktalı çizgi görüntüler.

Hareketli metin   Ekranda metin animasyonlarını görüntüler

Yatay kaydırma çubuğu   Belge penceresinin en altında yatay kaydırma çubuğunu görüntüler.

Word Kelime İşlemci Dikey Kaydırma Çubuğu

Belgenin yan tarafında dikey kaydırma çubuğunu görüntüler.

Resim yer tutucuları   Belgelerdeki grafiklerin yerine boş kutular görüntüler. Bu seçenek, çok sayıda grafik içeren belgelerde kaydırma işlemini hızlandırır.

Pencere görev çubuğunda   Bir Microsoft Office uygulamasında açılan her belge için Microsoft Windows görev çubuğunda bir simge görüntüler. Bu onay kutusu temizlenirse, her program için görev çubuğunda tek bir simge görüntülenir.

Alan kodları   Belgelerde alanların sonuçları yerine kodlarını görüntüler. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @\”d MMMM YYYY” } görünür.

Alan gölgelendirme   Alanların gölgelendirilip gölgelendirilmeyeceğini ve ne zaman gölgelendirileceğini belirler. Alanları gölgelendirmek için listeden Her Zaman veya Seçildiğinde seçeneği seçilir. Alanların gölgelendirilmesi görülmelerini kolaylaştırır. Gölgelendirme ekranda görünür ancak yazdırılmaz.

Sol kaydırma çubuğu   Dikey kaydırma çubuğunu belgenin sol tarafına yerleştirir.

Biçimlendirme işaretleri

Sekme karakterleri   Belgelerdeki sekme karakterlerini görüntüler.

Boşluklar   Sözcük ve noktaların arasında boşluk görüntüler.

Paragraf işaretleri   Belgelerde paragraf işaretlerini görüntüler.

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş metni noktalı alt çizgiyle görüntüler. Gizli metin yazdırıldığında noktalı alt çizgi görünmez.

İsteğe bağlı tireler   Satır sonunda bir sözcüğün bölüneceği konumu gösteren tire işaretlerini görüntüler. Sözcük satır sonunda bölünmezse isteğe bağlı tireler görüntülenmez; sözcük bölündüğünde ise normal tire olarak yazdırılır.

Tümü   Buradaki Biçimlendirme işaretleri alanında listelenen tüm biçimlendirme karakterlerini görüntüler.

İsteğe bağlı kesmeler   Bir sözcük veya tümcecik satır sonuna geldiğinde nereden bölüneceğini denetler.

Word Kelime İşlemci Yazdırma ve Web Düzeni seçenekleri

Çizimler   Word çizim araçlarıyla oluşturulan nesneleri sayfa düzeni görünümünde ve Web düzeni görünümünde görüntüler. Çizimler bu onay kutusunu işaretli olmasa da yazdırılır.

Nesne tutturucular   Bir nesnenin belirli bir paragrafa tutturulduğunu gösteren nesne tutturucularını görüntüler.

Metin sınırları   Metin kenar boşluklarının, sütunların ve paragrafların çevresinde noktalı çizgiler görüntüler. Sınırlar düzen için kullanılır ve yazdırılmaz.

Sayfalar arası boşluk (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Metnin üst kenarıyla sayfanın üst kenarı arasındaki boşluğu görüntüler.

Arka plan renk ve resimleri (Yazdırma görünümü)   Arka plan renklerini ve resimlerini görüntüler.

Dikey cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Belge penceresinin sol tarafında dikey cetveli görüntüler. Ayrıca Görünüm menüsünden Cetvel tıklanmış olmalıdır.

Sağ cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Dikey cetveli belge penceresinin sağ tarafına yerleştirir.

Word Kelime İşlemci Anahat ve Normal Seçenekleri

Pencereye kaydır   Metni belge penceresine göre alt satıra kaydırarak ekranda okumayı kolaylaştırır.

Taslak yazı tipi   Aşırı biçimlendirme içeren belgelerin ekranda görüntülenmesini hızlandırır. Bu seçenek karakter biçimlendirmelerinin çoğunu altı çizili ve kalın olarak görüntüler.

Adı   Belgelerde taslak yazı tipi olarak kullanılabilecek yazı tiplerini listeler.

Boyut   Taslak yazı tipinin boyutunu seçmek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Taslak yazı tipi seçildiğinde kullanılabilir.

Stil alanı genişliği   Uygulanan stillerin adlarını gösteren stil alanını metninizin yanında görüntüler ve alanı gizler. Stil alanını açmak için pozitif bir ondalık sayı girilir, örneğin 0,5. Stil alanını kapatmak için 0 girilir.

Genel sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir

Arka planda yeniden sayfalandır   Kullanıcı çalışırken belgeleri otomatik olarak yeniden sayfalandırır.

Mavi arka plan, beyaz metin   Metni mavi arka plan üzerinde beyaz olarak görüntüler.

Word Kelime İşlemci Sesli Olarak Uyar 

Belirli Word veya Microsoft Office eylemlerine ve olaylarına ses ekler. Örneğin, Word bir işlemi tamamladığında ses çalar.

Animasyon ile görüş bildir   Word ve diğer Office programlarında farenin hareketlerine canlandırma ekler. Bu seçenek ayrıca yazdırma, kaydetme, otomatik biçimlendirme, bulma ve değiştirme gibi işlemlerle ilgili eylemler için animasyonlu imleçler görüntüler.

Açılışta dönüşümleri onayla   Başka bir programda oluşturulmuş dosyaları açarken kullanacağı dosya dönüştürücüsünü kullanıcının seçmesini ister. Word’ün otomatik olarak bir dönüştürücü seçmesi isteniyorsa bu onay kutusu temizlenir.

Açılışta otomatik bağlantıları güncelleştir   Bir belge her açıldığında, diğer dosyalara bağlantılı olan bilgiler otomatik olarak güncelleştirilir.

Ek olarak postala   Dosya menüsünde Gönder’in üzerine gelip Posta Alıcısı (Ek Olarak) seçeneği seçildiğinde etkin belgeyi bir e-posta iletisine ekler. Etkin belgenin içeriğini e-posta iletisine eklemek yerine iletinin içine yazmak için bu onay kutusu temizlenir. Bu seçeneği kullanabilmek için bilgisayarda yüklü bir e-posta programının olması gerekir.

Son kullanılan dosyalar listesi   Dosya menüsünde en son kullanılan dosyaların adlarını görüntüler. Menüde görüntülenen dosya adı sayısını değiştirmek için adet kutusuna 1 ile 9 arasında bir sayı girilir.

WordPerfect kullanıcı yardımı   Bir WordPerfect for DOS tuş bileşimine basıldığında yardımcı yönergeler veya Word karşılığını görüntüler.

WordPerfect kullanıcıları için gezinti tuşları   PAGE UP, PAGE DOWN, HOME, END ve ESC tuşlarının işlevini WordPerfect karşılıklarıyla değiştirir.

Web sayfalarının arka planda açılmasına izin ver   HTML dosyalarını açmaya ve diğer işlemler için Word’ü kullanmaya devam etmeye olanak sağlar.

Otomatik Şekil eklerken otomatik olarak çizim tuvali oluştur   Belgeye çizim nesnesi eklendiğinde bunların çevresine çizim tuvali ekleyip ekleyemeyeceğini belirler.

Word Kelime İşlemci Ölçü Birimi 

Yatay cetvel ve iletişim kutularına yazılan ölçüler için kullanılacak varsayılan ölçü birimini seçer.

HTML özellikleri için pikselleri göster   İletişim kutularında, varsayılan ölçü birimini piksel olarak değiştirir.

Karakter birimlerini kullan   Cetvel ve girinti, karakter genişliği gibi diğer özellikler için kullanılan ölçü birimini değiştirir.

Okuma Düzeninde başlatmaya izin ver   Belgeleri okuma düzeni görünümünde açar.

Asya yazı tipini Latince metne uygula   Seçili metne Asya yazı tipi uygulandığında, Latin karakterleri seçili Asya yazı tipiyle değiştirir.

İngilizce Word 6.0/95 belgeleri   Metni doğru şekilde dönüştürme ayarlarını belirler. Word’ün eski sürümleri, Microsoft Windows’un İngilizce sürümleri üzerinde Çince ve Kore dilini desteklemek için bazen diğer şirketlerin programlarıyla birlikte kullanılıyordu. Bu eklentilerin kullanılması açılmaya çalışılan bir belgede metnin yanlış görüntülenmesine neden oluyorsa, metin doğru görünecek şekilde belgeyi dönüştürmek için bu seçenekler kullanılır.

Hizmet Seçenekleri   Hizmet Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

Word Kelime İşlemci Web Seçenekleri

Web Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

E-posta Seçenekleri   E-posta Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için işaretlenir.

Düzen sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Yazılan seçilenin yerini alsın   Yazmaya başlandığında seçili metni siler yani üzerine yazar. Bu onay kutusu temizlenirse, Word yeni metni seçili metnin önüne ekler ve seçili metni silmez.

Sürükle/bırak ile metin düzenle   Seçili metni sürükleyerek taşımayı veya kopyalamayı sağlar.

Yapıştırma için INS’yi kullan   Kes veya Kopyala kullanılarak belleğe alınmış olanı belgeye yapıştırmak için INSERT tuşu kullanılır.

Üzerine yazma modu   Yazılan metin, her defasında bir karakter olmak üzere varolan metnin yerini alır.

Akıllı işaretleme kullan   Yukarı veya aşağı kaydırdıkça ekleme noktasının da hareket edeceğini belirtir. SOL OK, SAĞ OK, YUKARI OK ve AŞAĞI OK tuşlarına basıldığında, ekleme noktası kaydırma öncesinde bulunduğu sayfada değil şu anda görüntülenen sayfada hareket eder.

Word Kelime İşlemci Resim Düzenleyicisi 

Word’ün resim düzenleyicisi olarak kullanacağı programı belirler.

Resimleri farklı ekle/yapıştır  Bu seçenekle resimler metne satır içi olarak eklenebilir, resimler metinle birlikte taşınabilir veya metin resmin etrafına, önüne veya arkasına sardırılabilir.

Akıllı paragraf seçimini kullan   Paragrafın tamamı seçildiğinde paragraf işaretini de seçer. Bir paragraf kesilip yapıştırıldığında geride boş bir paragraf kalmaz ve paragraf biçimlendirmesini otomatik olarak korur.

Köprü izlemek için CTRL + tıklat kullan   Bağlantılı yapıştırılmış bir ifade veya bir web adresi üzerine gidildiğinde CTRL tuşuna basılı tutularak link atılması için işaretlenir.

Seçerken tüm sözcüğü otomatik seç   Sözcüğün bir kısmı seçildiğinde otomatik olarak sözcüğün tamamını ve takip eden boşluğu seçer.

Stili güncelleştirmeden önce sor   Stil içeren bir metin doğrudan değiştirilip sonra aynı stil yeniden seçildiğinde Word’ün soru soracağını belirtir.

Biçimlendirmeyi izle   Yazdıkça Word’ün biçimlendirmeyi izlemesini sağlar. Bu, aynı biçimlendirmenin başka bir yere kolayca uygulanmasını sağlar.

Biçimlendirme tutarsızlıklarını işaretle   Belgedeki biçimlendirme başka bir biçimlendirmeye benzer (ancak aynı değil) olduğunda, biçimlendirme dalgalı mavi alt çizgiyle işeretlenir. Bu seçeneği kullanmak için Biçimlendirmeyi izle seçeneği de seçilmelidir.

Otomatik Klavye değişimi   Ekleme noktasının bulunduğu konumdaki metnin dilini temel alarak klavye dilini ve yazı tipini değiştirir.

Fransızca’da vurgulu büyük harfleri zorla   Word’ün Fransızca olarak biçimlendirilmiş metindeki büyük harfler için vurgu işaretleri önermesini sağlar. Kesme ve yapıştırma seçenekleri

Word Kelime İşlemci Yapıştırma Seçenekleri’ni Göster

   Yapıştırılan metnin biçimlendirilmesini sağlayan Yapıştırma Seçenekleri düğmesini yapıştırılan metnin alt köşesine yerleştirir.

Akıllı kes ve yapıştır   metin yapıştırırken biçimlendirmeyi otomatik olarak ayarlar.

Ayarlar   Ayarlar altındaki seçenekler metin birleştirirken, keserken ve yapıştırırken aralık ve biçimlendirmeyi denetlemek için kullanılır.

Tıklat ve yaz özelliği etkin   Belgenin boş bir alanını çift tıklatarak metin, grafik, tablo veya başka öğeler eklemek için kullanılır.

Yazdır sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Word Kelime İşlemci Yazdırma seçenekleri

Taslak çıktısı   Belgeyi biçimlendirmeleri kullanmadan yazdırır. Bu seçeneğin işaretlenmesi, yazdırma işlemini hızlandırır.

Alanları güncelleştir   Yazdırmadan önce belgedeki tüm alanları güncelleştirir.

Bağlantıları güncelleştir   Belgeyi yazdırmadan önce tüm bağlantılı bilgileri güncelleştirir.

A4 için yeniden boyutlandır   Belgeyi standart kağıt boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Bazı yerel ayarlar standart kağıt boyutu olarak A4 kullanır, bazıları iste Letter kullanır. Bu seçenek yalnızca çıktıları etkiler, biçimlendirmeyi etkilemez.

Arka planda yazdırma   Belgeleri arka planda yazdırır, böylece belge yazdırılırken çalışmaya devam edilebilir.

PostScript’i metnin üzerine yazdır   Bir Macintosh için Word belgesi dönüştürüldüğünde PostScript kodunu yazdırmayı sağlar. Bu seçenek yalnızca dönüştürülen belgede PRINT alanları varsa etkili olur.

Word Kelime İşlemci Yazdırma sırasını ters çevir

Sayfaları, belgenin son sayfasından başlayarak ters sırada yazdırır.

Belge ile birlikte

Belge özellikleri   Belgeyi yazdırdıktan sonra ayrı bir sayfada belgenin özet bilgilerini yazdırır.

Alan kodları   Alan sonuçları yerine alan kodlarını yazdırır. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @\”d MMMM YYYY” }.

XML etiketleri   Bir XML belgesine uygulanmış XML etiketlerini yazdırır.

Not  Belgeleri Word XML şemasıyla XML olarak kaydetme dışındaki XML özellikleri yalnızca Microsoft Office Professional Edition 2003 ve tek başına çalışan Microsoft Office Word 2003programlarında sağlanmıştır.

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş tüm metni yazdırır. Word, ekranda gizli metnin altında görünen noktalı çizgiyi yazdırmaz.

Çizim nesneleri   Tüm çizim nesnelerini yazdırır. Bu onay kutusu temizlendiğinde, Word her bir çizim nesnesinin yerinde boş bir kutu yazdırır.

Arka plan renkleri ve resimleri   Tüm arka plan renklerini ve resimlerini yazdırır.

Yalnızca geçerli belge için seçenekler

Yalnızca form verilerini yazdır   Çevrimiçi forma girilen bilgileri yazdırır, formu yazdırmaz.

Varsayılan tepsi   Form verileri yazdırıldığında varsayılan olarak kullanılacak yazıcı tepsisini belirtir.

Word Kelime İşlemci Çift Yönlü Yazdırma seçenekleri

Sayfanın önü   Sayfa sırasını her kağıdın önüne ayarlar. Her kağıdın en altına sayfa 1 yazdırmak için bu seçenek seçilir. En üste sayfa 1 yazdırmak için bu seçenek temizlenir.

Sayfanın arkası   Sayfa sırasını her kağıdın arkasına ayarlar. En üste sayfa 2 yazdırmak için bu seçenek seçilir. En alta sayfa 2 yazdırmak için bu seçenek temizlenir.

Kaydet sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Word Kelime İşlemci Kaydetme seçenekleri

Her zaman yedekle   Belge her kaydedildiğinde bir yedek kopyasını oluşturur. Word tüm yedek kopyalara .wbk dosya adı uzantısını verir ve özgün belgenin bulunduğu klasöre kaydeder.

Hızlı kaydetme yapılabilsin   Yalnızca belgedeki değişiklikleri kaydederek kaydetme işlemini hızlandırır.

Arka planda kaydedildin   Kullanıcı çalışırken belgeleri arka planda kaydeder.

TrueType yazı tiplerini katıştır   Belgeyle birlikte TrueType yazı tiplerini saklar. Belgeyi açan ve üzerinde çalışan diğer kişiler, bu yazı tipleri bilgisayarlarında yüklü olmasa da yazı tiplerini görebilir ve kullanabilir.

Yalnızca kullanılan karakterleri katıştır   Yalnızca gerçekten belgede kullanılan TrueType yazı tiplerini katıştırır. Bir yazı tipindeki karakterlerden 32 veya daha azı kullanılırsa, Word yalnızca bu karakterleri katıştırır. Bu seçenek yalnızca TrueType yazı tiplerini katıştır seçeneğini seçildiğinde kullanılabilir.

Ortak sistem yazı tiplerini katıştırma   TrueType yazı tiplerini yalnızca zaten bilgisayarda yüklü değillerse katıştırır. Bu seçenek yalnızca TrueType yazı tiplerini katıştır seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

Belge özelliklerini sor   Bir belgeyi ilk defa kaydederken Özellikler iletişim kutusunu (Dosya menüsü) açar ve belge özellikleri girmeye imkan tanır.

Normal şablonu kaydetmeden önce sor   Word’den her çıkışta varsayılan şablonda yapılan değişikliklerin kaydedilmek istenip istenmediğini soran bir ileti görüntüler. Bu seçenek temizlenirse, Word sormadan değişiklikleri otomatik olarak kaydeder.

Word Kelime İşlemci Verileri Yalnızca Formlar İçin Kaydet

   Bir çevrimiçi forma girilen verileri sekme ile ayrılmış tek bir düz metin dosyası biçiminde kaydeder.

Dile ait verileri katıştır   Konuşma ve el yazısı metni gibi dile ait verileri kaydeder.

Ağda/kaldırılabilir sürücülerde saklı dosyaların yerel kopyasını oluştur   Ağda veya çıkarılabilir bir sürücüde depolanan dosyanın geçici bir yerel kopyasını oluşturur.

Otomatik Kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı   Dakika kutusunda belirtilen aralıklarla otomatik olarak belge kurtarma dosyası oluşturur. Kutuya 1 ile 120 arasında bir sayı yazın. Bilgisayar yanıt vermeyi durduğunda veya beklenmeyen bir elektrik kesintisi olduğunda, Word bir sonraki açılışında Otomatik Kurtarma dosyasını açar. Otomatik Kurtarma dosyası, otomatik kurtarma kullanılmaması durumunda kaybolabilecek kaydedilmemiş bilgileri içerir.

Akıllı etiketleri katıştır   Akıllı etiketleri belgenizle birlikte kaydeder.

Akıllı etiketleri Web sayfalarında XML özellikleri olarak kaydet   Bir belgedeki tüm akıllı etiketleri tek bir Köprülü Metin İşaretleme Dili (HTML) dosyası olarak kaydeder.

Word Kelime İşlemci Varsayılan biçim

Word dosyaları kayıt türü   Bir belge kaydedildiğinde Word’ün kullanacağı varsayılan dosya biçimini belirtir.

Şundan sonraki özellikleri devre dışı bırak   Word’ün son sürümlerinde eklenen özellikleri devre dışı bırakır.

Güvenlik sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Word Kelime İşlemci Bu belge için dosya şifreleme seçenekleri

Açma parolası   Belgeyi parolalı kaydetmek için kullanılır. Belge yalnızca kullanıcı doğru parolayı girdiğinde açılır. Parolalar harf, sayı, boşluk ve simge karakterleri içerebilir ve en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir.

Word Kelime İşlemci Bu belge için dosya paylaşımı seçenekleri

Değiştirme parolası   Belgeyi parolalı kaydeder ancak parolayı bilmeyen de belgeyi açar fakat üzerinde değişiklik yapamaz. Doğru parola girilmeden dosya değiştirilemez. Parolalar harf, sayı, boşluk ve simge karakterleri içerebilir ve en çok 15 karakter uzunluğunda olabilir.

Salt okunur önerilir   Başkaları belgeyi açtığında, salt okunur olarak açmalarını önerir. Birisi belgeyi salt okunur olarak açar ve değiştirirse, farklı bir adla kaydetmesi gerekir

Word Kelime İşlemci Gizlilik seçenekleri

Kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır   Belgenin yazarı veya açıklama ya da izlenen değişikliklerle ilişkili isimler gibi gizli bilgilerin farkında olmadan dağıtılmasını önler.

İzlenen değişiklik veya açıklama içeren bir dosyayı yazdırma, kaydetme veya gönderme öncesinde uyar   Belgeyi kaydetmeden veya dağıtmadan önce izlenen değişikliklerin ve açıklamaların gözden geçirilmesini ister.

Birleştirme doğruluğunu iyileştirmek için rasgele sayılar depola   Word’ün, karşılaştırma ve birleştirme için, ilişkili belgeleri izlemeye yardımcı olmak üzere rasgele üretilmiş sayılar kullanacağını belirtir. Bu sayılar gizli olmakla birlikte, iki belgenin ilişkili olduğunu göstermek için kullanılabilir.

Açarken veya kaydederken gizli biçimlendirmeleri görünür yap   Tüm açıklama, ek açıklama, silme ve diğer düzeltme türlerini görüntüler.

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Word Kelime İşlemci Yazım Denetimi

Yazarken yazımı Denetle   Yazarken otomatik olarak yazımı denetler ve hataları işaretler.

Bu belgedeki yazım hatalarını gizle   Belgedeki olası yazım hatalarının altındaki kırmızı dalgalı çizgileri gizler.

Her zaman düzeltme öner   Yazım denetimi sırasında önerilen yazımların listesini otomatik olarak görüntüler. Bu seçenek arka planda yapılan yazım denetimlerini etkilemez.

Yalnızca ana sözlükten öner   Ana sözlükten doğru yazım önerir ancak diğer açık özel sözlüklerden önermez.

BÜYÜK HARF ile yazılmış sözcükleri yoksay   Yazım denetimi sırasında, büyük harfle yazılım sözlükleri yoksayar.

Numaralı sözcükleri yoksay   Yazım denetimi sırasında, sayı içeren sözcükleri yoksayar.

Internet ve dosya adreslerini yoksay   Yazım denetimi sırasında Internet adreslerini, dosya adlarını ve elektronik posta ad ve adreslerini yoksayar.

Word Kelime İşlemci Dilbilgisi

Yazarken dilbilgisini denetle   Yazarken otomatik olarak dilbilgisini denetler ve hataları yeşil dalgalı çizgi ile işaretler.

Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle   Belgedeki yeşil dalgalı alt çizgileri gizler.

Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap   Yazım denetimi sırasında dilbilgisini ve yazımı denetler. Yalnızca yazımı denetlemek için bu seçenek kapatılır.

Okunabilirlik istatistiklerini göster   Dilbilgisi denetleyicisinin çalıştırılmasından sonra belgenin okunabilirlik istatistiklerini görüntüler. Bu seçenek arka planda yapılan dilbilgisi denetimlerini etkilemez.

Yazma stili   Word’ün etkin belgeyi denetlerken kullanacağı yazma stilini belirtir

Word Kelime İşlemci Yazım Denetleme Araçları

Belgeyi Denetle   Yazımı ve dilbilgisini denetler.

Değişiklikleri İzle sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Word Kelime İşlemci Biçimlendirme

Eklemeler   Eklenen metni işaretlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Silmeler   Silinen metni işaretlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Biçimlendirme   Biçimlendirme değişikliklerini belirlemek için kullanılan biçimi ayarlar.

Değişiklik çizgileri   Değiştirilen paragrafları işaretleyen dikey çizgilerin konumunu belirler.

Renk   Ekleme, silme, biçimlendirme değişiklikleri ve değişiklik çizgilerine uygulanan renkleri ayarlar. Varsayılan olarak Word her gözden geçiren için farklı bir renk kullanır.

Açıklamaların rengi   Belgeye eklenen açıklamalara uygulanacak rengi ayarlar.

Word Kelime İşlemci Balonlar

Balonlar kullan (Sayfa ve Web Düzeni)   Açıklamaların ve izlenen değişikliklerin ne zaman belgenin kenar boşluğunda balonlar içinde görüntüleneceğini belirtir. Hiçbir Zaman seçildiğinde açıklamalar ve izlenen değişiklikler belgeni metni içine yerleştirilir.

Tercih edilen genişlik   İstenen balon genişliğini ayarlar.

Kenar boşluğu   Word’ün balonları görüntüleyeceği kenar boşluğunu belirtir.

Birimi   Balon genişliği için ölçü birimini ayarlar.

Metne bağlı çizgileri göster   Her bir balonu belge içindeki değişiklik veya açıklamanın konumuna bağlayan bir çizgi görüntüler.

Word Kelime İşlemci Yazdırma (Balonlu)

Kağıt yönlendirmesi   Bir belge ve belgenin izlenen değişiklikleri ile açıklamaları yazdırıldığında kağıt yönlendirmesini ayarlar. Word’ün en iyi yönlendirmeye karar vermesi için Otomatik seçilir. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda belirtilen yönlendirmeyi korumak için Sürdür tıklatılır. Balonlar için en fazla alan ayırmak için Yatay Zorla tıklatılır.

Kullanıcı Bilgisi sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

Adı   Diğer kullanıcıların görmesi istenen ad yazılır. Word adı Özellikler iletişim kutusunda (Dosya menüsü), mektup ve zarflarda, değişiklikleri izlemek için ve belgeye eklenen açıklamaları işaretlemek için kullanır.

İlk harfler   Diğer kullanıcıların görmesi istenen ad baş harfleri yazılır.

Mektup adresi   Word’ün zarf ve mektuplar için varsayılan gönderen/iade adresi olarak kullanması istenen adres yazılır.

Uyumluluk sekmesine tıklandığında gelen seçenekler ve işlevleri aşağıdaki gibidir:

WORD KELİME İŞLEMCİ Yazı Tipi Değişimi

Bu iletişim kutusu etkin belge ile bilgisayarın aynı yazı tipine sahip olduğundan emin olmak için kullanılır. Belge bilgisayarda bulunmayan yazı tipleri kullanıyorsa, yerine kullanılacak bir yazı tipi belirtilir.

Önerilen seçenekler   Ekranı başka bir sözcük işleme programına göre değiştirir. Örneğin, Word’ün eski bir sürümü veya bir WordPerfect sürümü.

Seçenekler   Etkin belge için görüntüleme seçeneklerini listeler. Bu seçenekler Word’de çalışırken nasıl göründüğünü etkiler, belgede kalıcı değişiklik yapmaz.

Varsayılan   Seçenekler listesindeki ayarları yeni varsayılan uyumluluk seçenekleri olarak saklamak için kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ PENCERE MENÜSÜ

NORMAL

         Normal görünümde iken belgeye yazı yazılabilir, resim yapıştırılabilir. Ancak sayfanın kenar boşlukları görünmez, varsa sayfa numaraları, alt ve üstbilgi, dipnot ve sonnot görünmez

WEB DÜZENİ

         Winword ile internet üzerinde yayınlanmak üzere sayfalar hazırlanabilir. Hazırlanan sayfaların internet üzerinde bir WEB tarayıcısında nasıl görüneceğini görmek için Web Düzeni komutu kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ SAYFA DÜZENİ

         Sayfadaki kenar boşluklarını, sayfa ayırımlarını, sayfa numaralarını, sütunları ve varsa altbilgi ve üstbilgiyi görmek için Sayfa Düzeni görünümü kullanılır. Kısacası Sayfa Düzeni görünümü, sayfada yapılan her türlü düzenlemeyi gerçeğine uygun olarak gösterir.

WORD KELİME İŞLEMCİ OKUMA DÜZENİ

         Belgeyi okuma düzeninde görüntülemek için kullanılır

ANAHAT

         Özellikle başlık stili tanımlı bir belgede kullanılır. Anahat görünümündeyken istenirse sadece başlıkların görünmesi sağlanır. Başlıklar işaretlenerek alt belge olarak tanımlanabilir ve bu şekilde kaydedilip bir kerede hem belgenin tamamı hem de başlıklar sayesinde tanımlanmış alt belgeler kaydedilir.

WORD KELİME İŞLEMCİ YENİ PENCERE

         Açık olan belgeye ait yeni bir pencere açmak için kullanılır. Böylece aynı belge birden fazla pencerede görüntüleneceği için belgenin farklı bölümlerini ayni anda görmek mümkün olur.

WORD KELİME İŞLEMCİ TÜMÜNÜ DÜZENLE

         Birden fazla açık belge ya da pencere varsa bunları ekrana döşemek için kullanılır.

BÖL

         Açık olan belge penceresini yatay olarak ikiye böler. Komut kullanılıp pencere bölündüğünde aynı yerden Bölmeyi Kaldır kullanılarak bölme kaldırılır.

         Pencere Menüsü’ nün en altında açık olan belgeler listelenir. O an üzerinde çalışılan belgenin önünde ü işareti vardır. Hangi belge üzerinde çalışacaksa o belge üzerine gelip tıklar.

WORD KELİME İŞLEMCİ YARDIM MENÜSÜ

Microsoft Winword ile ilgili yardım almak, online Microsoft’a bağlanmak veya online güncelleştirme yapmak için Yardım menüsündeki seçenekler kullanılır.

WORD KELİME İŞLEMCİ KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI VE ANLAMLARI
Ctrl + Home : İmleci belgenin başına götürür.
Ctrl + End : İmleci belgenin sonuna götürür.
Ctrl + O : Kayıtlı dosyayı açar.
Ctrl + N : Yeni boş bir sayfa açar.
Ctrl + S : Belgeyi kaydeder.
Ctrl + P : Belgeyi yazıcıya gönderir.
Ctrl + Z : Son yapılan işlemi geri alır.
Ctrl + Y : Son yapılan işlemi yineler.
Ctrl + X : İşaretli olan siler ve belleğe alır.
Ctrl + C : İşaretli olanı silmeden belleğe alır.
Ctrl + V : Bellektekini imlecin olduğu yere yapıştırır.
Ctrl + A : Tüm belgeyi işaretler.
Ctrl + F : Belge içinde ifade arar.
Ctrl + H : Belge içinde ifade arar ve yenisi ile değiştirir.
Alt + Ctrl + G : Belge içinde istenilen yere gitmeye yarar.
F7 : Yazım ve Dilbilgisi denetimi yapar.