Sözleşmeli Zabıt Kâtibi 2022 Mart Ayı İlanı

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;Sözleşmeli Zabıt Kâtibi 2022 Mart Ayı Sınav İlânı EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), Daha Fazla …