Klavye Tuşları ve Anlamları

Klavye tuşları ve anlamları Bilgisayar Kursunun en temel konusudur.

Esc (Escape): İptal tuşudur, geçerli görevi iptal eder.

Fonksiyon Tuşları

F1………….F12: F1 ile F12 arasındaki tuşlar fonksiyon tuşlarıdır. Herhangi bir işlemi tek tuşa basarak kısa yoldan yapmak için kullanılırlar. Fonksiyon tuşlarının görevi programdan programa değişir. Bilgisayar Programcıları genellikle F1 tuşunu yardım seçeneklerine bağlamışlardır.

Tab (Sekme): Yanıp sönen imleci (Cursor) belirli aralıklarla sağa kaydırır. Tab mesafeleri ayarlanabildiği gibi varsayılan olarak 8 karakter uzunluğundadır.

Caps Lock: Büyük / Küçük harf dönüşümünü saylar. Caps Lock açıkken sürekli büyük harflerle yazılır, kapalıyken de sürekli küçük harflerle yazılır.

Shift (Üst Karakter): İki görevi vardır. Birinci görevi üzerinde birden fazla karakter olan tuşlarda SHIFT basılı tutularak üstteki karakter yazılır. İkinci görevi de CAPS LOCK kapalıyken, yani küçük harf yazılırken SHIFT basılı tutularak büyük harf yazılır.

Alt Gr (Alt Grup): Üzerinde birden fazla karakter olan tuşlarda Alt Gr tuşu basılı tutularak sağdaki karakter yazılır.

Ctrl (Kontrol): Tek başına hiçbir işlevi yoktur. Program dâhilinde bazı tuşlarla beraber kullanıldığında kısayol görevi yapar.

Alt (Alternatif): Ctrl tuşu gibi ALT tuşu da bazı tuşlarla beraber kullanıldığında kısa yol görevi yapar. ALT tuşunun diğer bir kullanımı ASCII kodu yazmak içindir. 

Space bar (Boşluk): Kelimeler arasında boşluk bırakmak için kullanılır.

Enter (Tamam): Komut kullanıldığında komutu onaylamak için kullanılır. Yazı programlarında bir alt satıra inmek için kullanılır.

Back Space: İmlecin solundaki karakterleri silmek için kullanılır.

Klavye Tuşları ve Anlamları Orta Bölüm Tuşlar

Insert (INS): Araya karakter yazmak için kullanılır.

Delete (DEL): İmlecin sağındaki karakterleri ya da seçili öğeyi siler.

Home: Bir hamlede satır başına gitmek için kullanılır.

End: Bir hamlede satır sonuna gitmek için kullanılır.

Page Up: Belli aralıklarla sayfanın yukarısına gitmek için kullanılır.

Page Down: Belli aralıklarla sayfanın aşağısına gitmek için kullanılır.

Print Screen: Ekranın fotoğrafını çeker. O anda ekranda ne varsa fotoğrafı belleğe alınır. Uygun ortamda yapıştır komutu kullanılarak bellekteki fotoğraf sayfaya yapıştırılır.       

Pause / Break: Başka bir tuşa basılıncaya dek bilgisayarda yapılan işlemi bekletmek için kullanılır. Break ise işlemi keser.

Num Lock: Num Lock açıkken rakamlar yazılır, kapalıyken tuşlar üzerindeki diğer fonksiyonlar kullanılır.

Genel Klavye Tuşları ve Anlamları

Klavye tuşları ve anlamları aşağıda gösterilmektedir.

F1: Yardım seçeneklerini görüntüleme.

F2: Seçili öğeyi yeniden adlandırma.

F3: Dosya veya klasör arama.

F4: Windows Gezgininde adres çubuğu listesini görüntüleme.

F5: Etkin pencereyi yenileme.

F6: Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş.

F10: Etkin programın menü çubuğunu etkinleştirme.

Üst Karakter (Shift) Tuşu ile Kullanılan Klavye Kısayolları

Üst Karakter+Delete: Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silme.

Üst Karakter ve bir ok tuşu: Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçme veya bir belge içinde metin seçme.

Üst Karakter+F10: Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüleme.

Üst Karakter CD taktığınızda: CD’nin otomatik olarak çalışmasını önleme.

Ctrl Tuşu ile Kullanılan Klavye Kısayolları

Ctrl+C: Seçili öğeyi kopyalayarak belleğe alma.

Ctrl+X: Seçili öğeyi keserek belleğe alma.

Ctrl+V: Bellekte olan seçili öğeyi yapıştırma.

Ctrl+Z: En son eylemi geri alma.

Ctrl+Y: En son eylemi yineleme.

Ctrl+A: Belge ya da penceredeki tüm objeleri seçme.

Ctrl+Esc: Başlat menüsünü açma.

Ctrl+Sağ Ok: İmleci bir sonraki sözcüğün başlangıcına taşıma.

Ctrl+Sol Ok: İmleci bir önceki sözcüğün başlangıcına taşıma.

Ctrl+Aşağı Ok: İmleci bir sonraki paragrafın başlangıcına taşıma.

Ctrl+Yukarı Ok: İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşıma.

Ctrl+Üst Karakter ve bir ok tuşu: Metin bloğu seçme.

Ctrl ve bir ok tuşu+Boşluk: Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçme.

Ctrl+F4: Etkin belgeyi kapatma. (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)

Ctrl+Alt+Sekme: Açık öğeler arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma.

Ctrl+Fare kaydırma tekerleği: Masaüstündeki simgelerin boyutunu değiştirme.

Ctrl+Windows logosu tuşu+Sekme: Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma.

Ctrl+Üst Karakter+Esc: Görev Yöneticisi’ni açma.

Alt Tuşu ile Kullanılan Klavye Kısayolları

Alt+F4: Etkin öğeyi kapatma veya etkin programdan çıkma.

Alt+Esc: Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapma.

Alt+Enter: Seçili öğeye ilişkin özellikleri görüntüleme.

Alt+Sekme: Açık öğeler arasında geçiş yapma.

Alt+Boşluk: Etkin pencerenin kısayol menüsünü açma.

Alt+altı çizili harf: İlgili menüyü görüntüleme.

Alt+altı çizili harf: Menü komutunu (veya diğer altı çizili komutu) yerine getirme.

Alt+Yukarı Ok: Windows Gezgini’nde bir üst düzey klasörü görüntüleme.

Windows logosu tuşu (Başlat tuşu)

Başlat+Sekme: Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma.

Başlat+D: Masaüstüne döner.

Başlat+E: Dosya gezginini (Windows Explorer) açar.

Başlat+R: Çalıştır penceresini açar.

Başlat+S: Arama satırını açar.

Klavye Tuşları ve Anlamları Yön Tuşları

Sağ Ok: Sağ taraftaki bir sonraki menüyü veya bir alt menüyü açma.

Sol Ok: Sol taraftaki bir sonraki menüyü açma veya bir alt menüyü kapatma.