Bilgisayar işletmenliği Online Deneme Sınavı

Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
1). İSG’nin açılımı dedir?
A) İşçi Sosyal Güvenliği
B) İşçi Sağlığı ve Güvenliği
C) İş Sağlığı ve Güvenliği
D) İşveren Sağlığı ve Güvenliği

—————————————
2). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Esnafın, tüccarın ve işçilerin olası kazalara karşı korumak ve kollamaktır
B) İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ruh ve beden bütünlüklerini korumak
C) İşverenin can ve mal güvenliğini sağlamak
D) İşçilerin ekonomik şartlarını düzeltme

—————————————
3). Ms Word Programının dosya ve şablon uzantıları aşağıdaki ikililerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) DOCX – DOTX
B) TXTX – DOTX
C) DOTX – DOCX
D) XLSX – DOTX

—————————————
4). Sekme için aşağıdakilerden şıklardan hangisi söylenemez?
A) Alt alta metin yazarken hizaya gelmesini sağlar ve düzenlemeyi kolaylaştırır
B) Tab tuşu ile bir sonraki sekme durağına geçilebilir
C) Sekme mesafeleri Yatay Hizalama Cetvelinde görünür
D) Sadece sağ ve sol sekmeler eklenebilir

—————————————
5).Yatay hizalama cetvelindeki paragraf düğmesi solda, gövde metni daha sağda duruyorsa ne yapılmıştır?
A) Paragraf, ilk satır girintisi verilmiştir
B) Gövde metnine sol girinti verilmiştir
C) Gövde metnine sağ girinti verilmiştir
D) Bütün metnin sol girintisi artırılmıştır

—————————————
6). Yanda verilen komut düğmesinin görevi aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Biçim Boyacısı – Bir biçimi başka bir içeriğe uygular
B) Metni Süpür – Seçili içeriği siler
C) Vurgu Rengi – Zemini renklendirir
D) Metin Rengi – Metni renklendirir

—————————————
7).Klavyeden ekleyemediğimiz herhangi bir karakteri Word Programında açtığımız belgemize nasıl ekleriz?
A) Ekle – Metin Kutusu
B) Ekle – WordArt
C) Ekle – Simge
D) Ekle – Büyük Harf

—————————————
8).Yanda resmi verilen komut düğmelerinin görevleri sırasıyla nelerdir?
A) Sola Hizala – Sağa Hizala
B) Sol Kenarlık – Sağ Kenarlık
C) Girintiyi Artır – Girintiyi Azalt
D) Girintiyi Azalt – Girintiyi Artır

—————————————
9). Dosya Menüsündeki Paylaş komutu için aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Kişilerle paylamak için Buluta kayıt eder
B) Belgedeki koruma parolasını kaldırır
C) Pdf olarak e-posta gönderir
D) Belgeyi çevrimiçi sunar

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
10). Yandaki resimde verilen komut düğmesinin görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A) Madde işaretli liste oluşturur
B) Numaralandırılmış liste oluşturur
C) Çok düzeyli liste oluşturur
D) Satır işaretleri oluşturur

—————————————
11) Yanda verilen resimde seçili olan komut düğmesinin görevi nedir?
A) Sola Hizala
B) Sağa Hizala
C) İki Yana Yasla
D) Ortaya Hizala

—————————————
12) Word Programında elektrik kesintisine karşı belgeyi kısmen de olsa koruyabilmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?
A) Dosya – Seçenekler – Kaydet – Varsayılan olarak bilgisayara kaydet
B) Dosya – Farklı kaydet
C) Hızlı Erişim Araç Çubuğu – Kaydet
D) Dosya – Seçenekler – Kaydet – Otomatik kurtarma bilgilerini … kaydet

—————————————
13) Kullanılan Word versiyonunu öğrenmek, Word temasını değiştirmek nereden yapılır?
A) Tasarım – Temalar
B) Dosya – Hesap
C) Dosya – Seçenekler
D) Görünüm – Özellikler

—————————————
14) Yandaki verilen komut düğmesinin yeri ve adı nedir?
A) Ekle- Şekiller
B) Ekle- Resimler
C) Giriş- Simge
D) Tasarım- Efekt

—————————————
15) Word Programında sayfa içeriğinin arkasına eklenen soluk metin veya resme ne ad verilir?
A) Taslak görünüm
B) Sitiller
C) Arka plan teması
D) Filigran

—————————————
16) Yanda resmi verilen komut düğmelerinin görevleri nelerdir?
A) Matematiksel denklemler ekler
B) Alt Simge – Üst Simge ekler
C) X’in karesini alır
D) Alt Bilgi – Üst Bilgiye gider

—————————————
17) Belgedeki tabloya satır eklemek için aşağıdaki seçeneklerden kullanılmaz?
A) Düzen – Aşağı ekle
B) Satır başındaki + işaretine tıklanır
C) Sağ Tuş – Ekle – Yukarı Satır Ekle
D) Sağ Tuş – Ekle – Hücre Ekle

—————————————
18) İçindekiler Tablosu oluşturabilmek için konu başlıkları nasıl oluşturmalıdır?
A) Başlıklara stiller verilmelidir
B) Başlıklar, gövde metni puntolarından büyük olmalıdır
C) Başlıklara madde işareti verilmelidir
D) Başlıkların yazı tipleri farklı olmalıdır

—————————————
19) Tablodaki seçili hücreleri birleştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Deneme
C) Deneme
D) Deneme

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
20) Yanda verilen komut düğmesini ne amaçla kullanılır?
A) Yazım hataları ve dilbilgisi denetimi yapar
B) Yazım denetleme dilini ayarlar
C) Metin içeriğini başka bir dile çevirir
D) Sözcük sayımı yapar

—————————————
21) Word belgesindeki sayfa, kelime, karakter, paragraf ve satır sayılarının istatistiklerini veren komut aşağıdakilerden hangisidir?

—————————————
22)?

—————————————
23) Belgeye grafik listelerden ve işlem diyagramlarından, Venn Diyagramları ve Kuruluş Şemaları gibi daha karmaşık grafikleri ekleyen komut hangisidir?
A) Grafik
B) Hızlı Tablolar
C) WordArt
D) SamartArt

—————————————
24) Yanda resimde verilen komut düğmesi ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılır?
A) Yer İşareti ekler
B) Çapraz Başvuru ekler
C) Bağlantı (Köprü) ekler
D) Şekiller Tablosu ekler

—————————————
25) Belgeye yeni bölüm sonu nereden eklenir?
A) Ekle – Sayfa Sonu
B) Düzen – Kesmeler
C) Ekle – Boş Sayfa
D) Ekle – Alt Bilgi

—————————————
26)?
A) Resim yazısı eklenir
B) Şekiller tablosu eklenir
C) Alıntı eklenir
D) Dizin eklenir

—————————————
27)?

—————————————
28) Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaydet – Yenile – Geri – Yeni – Göster -Hızlı Yazdır
B) Kaydet – Geri – Yenile – Yeni – Baskı Ön İzleme ve Yazdır – Hızlı Yazdır
C) Kaydet – Geri – Yenile – Yeni – Yakınlaştır – Hızlı Yazdır
D) Kaydet – Geri – Yenile – Yeni – Göster – Hızlı Yazdır

—————————————
29) Word Programında belgeyi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?
A) Ekle – Sütunlar
B) Tasarım – Sütunlar
C) Görünüm – Sütunlar
D) Düzen – Sütunlar

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
30) Aşağıdakilerden hangisi daha önceden hazırladığınız şablonlara dayalı yeni bir belge oluşturmak için kullanılan yollardan biridir?
A) Dosya Sekmesi – Yeni
B) Dosya Sekmesi – Seçenekler
C) Ekle – Sayfalar
D) Tasarım – Temalar

—————————————
31) Excel Çalışma Kitabında formüller ve işlevler hangi işaretle başlar?
A) ?
B) >
C) =
D) %

—————————————
32) Excel’de yukarıdaki sekmelerin görevi nedir?
A) Sayfaları otomatik toplar
B) Yeni hücreler ekler
C) Yeni dosya adlarıdır
D) Sayfa adı sekmeleridir

—————————————
33) Excel Elektronik Tablo Programında A5 neyi temsil eder?
A) A sütunu
B) 5. Satırı
C) A sütunu– 5. satır
D) A satırı- 5. sütun

—————————————
34) Excel Programında hücreye yazdığınız ilk birkaç karakter o sütunda var olan bir veriyle eşleşiyorsa ne yapar?
A) Yeni veri girişine izin vermez
B) Veri girişi yapılan hücrede “YANLIŞ” yazar
C) Veri girişi yapılan hücrede “DOĞRU” yazar
D) Kalan karakterleri otomatik olarak tamamlar

—————————————
35) Hücrenin sağ alt köşesine gelindiğinde görülen ince artı (+) ile ne yapılabilir?
A) Seri kopyalama yapılır
B) Seri taşıma yapılır
C) Sayısal verilerin toplamını alır
D) Formül başlangıcı yapar

—————————————
36) Yandaki resme göre B1 Hücresindeki 60 değeri belirli bir aralıktaki sayıların toplamıdır. B1 Hücresine yazılan Excel Formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) =TOPLA(A1;A3)
B) =TOPLA(A1:A3)
C) TOPLA(A1:A3)
D) =TOPLAM(A1;A3)

—————————————
37) Aşağıdakilerden hangisi verinin hücreye yerleşmesini sağlamaz?
A) Enter tuşu
B) Yön tuşları
C) Formül Çubuğundaki onay düğmesi
D) Esc tuşu

—————————————
38) Bir hücreye alt alta birden fazla satır girebilmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Satır sonunda Enter tuşuna basılır
B) Aynı hücrede alt satıra geçmek için Alt+Enter tuş bileşeni kullanılır
C) Hücre Biçimlendir / Metni Kaydır
D) Giriş Sekmesi / Metni Kaydır

—————————————
39) Veri tablosunun grafiğinin oluşturmak için hangi yöntem kullanılır?
A) Ekle – Resim
B) Ekle – Grafikler
C) Veri – Veri Araçları
D) Veri – Tablodan

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
40) Çalışma sayfasının adı aşağıdaki şıklardan hangisi ile değiştirilebilir?
A) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanır
B) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sol tuşu – Yeniden Adlandır
C) Giriş – Ekle – Sayfa Ekle
D) Formüller – Ad Tanımla

—————————————
41) Yukarıdaki tablodaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0
B) 1
C) 1,2
D) 1,3

—————————————
42) Yandaki Excel tablosuna göre 2 ile 7’nin çarpımını veren formül hangisidir?
A) =ÇARP(A2;C4)
B) =ÇARPMA(A2;C4)
C) =ÇARPIM(A2;B4)
D) =ÇARPIM(A2*B4)

—————————————
43) Yandaki komut düğmesinin Excel’deki görevi nedir?
A) Verileri sıralar ve filtreler
B) Sayısal verileri sıralar ve filtreler
C) Alfasayısal verileri sıralar ve filtreler
D) Verilerde imla denetimi yapar

—————————————
44) Yukarıdaki tabloya göre; =ÇARPIM(MİN(A1:D2);MAK(A1:D2)) fonksiyonu ile elde edilecek değer, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 56
B) 0
C) 495
D) ###

—————————————
45) Yandaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=ORTALAMA(B2:B5)
B) =ORTALAMA(C2:C5)
C) =ORTALAMA(C2;C5)
D) =ORTALAMA(B2;B5)

—————————————
46) C9 hücresinde iken C3 hücresi ile C8 hücresi arasındaki alan toplanmak isteniyor. Buna göre C9 hücresine girilmesi gereken formül ne olmalıdır?
A) TOPLA(C3:C8)
B) C3+C4+C5+C9+C7+C8
C) =TOPLA(C3:C8)
D) =TOPLA(C3..C8)

—————————————
47) Yukarıdaki tabloya göre D1 hücresine =EĞER(A1+C1>30;”KAR”;”ZARAR”) yazılırsa sonuç ne olur?
A) KAR
B) ZARAR
C) 30
D) 40

—————————————
48) =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;”İyi”;”Pekiyi”)) formülü; A3 hücresine 80 değeri varken hangi sonucu verir?
A) Hata mesajı verir
B) Hücre içinde İyi yazar
C) Hücre içinde Orta yazar
D) Hücre içinde Pekiyi yazar

—————————————
49) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metnini A3 hücresi içine “Windowsİşletmenlik” olarak yazar?
A) =A1&” “&A2
B) =A1”&”A2
C) =A1&A2
D) =A1+A2

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
50)=EĞER(;80;”GEÇTİ”;”KALDI”) fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 hücrende kaç olmalıdır?
A) 78
B) 79
C) 80
D) 81

—————————————
51) Yandaki tabloya göre seçili hücrelerin sağ alt köşesindeki hücrenin kulpunda siyah ince + görüldüğünde fare ile aşağıya doğru çekilirse ne olur?
A) 3 – 5 – 3 – 5 şeklinde devam eder
B) Toplamını alır
C) 3 – 5 – 7 – 9 ….şeklinde devan eder
D) Hata mesajı verir

—————————————
52) =EĞER(E4>70;”GEÇTİ”;”KALDI”) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) =A5^2
B) =A12
C) =A5A6
D) =A2*A5

—————————————
53)?

—————————————
54) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
A) A1+B1
B) =A1+B1
C) =(A1+B1)
D) =TOPLA(A1:C1)

—————————————
55) Hücreye girilen formülü silmek için hangi tuş kullanılır?
A) F2
B) ESC
C) TAB
D) DELETE

—————————————
56) Bir Excel çalışma kitabı en fazla kaç sayfadan oluşur?
A) 253
B) 254
C) 255
D) 256

—————————————
56) Bir Excel çalışma kitabı en fazla kaç sayfadan oluşur?
A) 253
B) 254
C) 255
D) 256

—————————————
57) Aşağıdakilerden hangisi Excel’de “Shift+F2” tuş bileşeni görevi nedir?
A)Çevir
B) Araştır
C) Eş Anlamlılar
D) Yeni Açıklama

—————————————
58) Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen verilerden birisi değildir?
A) Çankaya
B) 1453
C) 08 Nisan 2021
D) Resim

—————————————
59) Excel Programında Metni Kaydır komutunun görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Hücreye sığmayan verileri aynı hücrede alt satırlara kaydırır.
B) Hücreye sığmayan verileri farklı alt hücrelere kaydırır.
C) Hücreye sığmayan kelimeleri yan hücrelere kaydırır
D) Hücreye sığmayan verileri hücreye sığacak şekilde hücreyi genişletir

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
60) Ctrl + X klavye kısayolu ile ne yapılır?
A) Hücredeki bilgi kopyalanır
B) Hücredeki bilgi kesilir
C) Hücredeki bilgi silinir
D) Hücreye bilgi kopyalanır
—————————————
61) Excel’de yan yana olan hücreleri seçmek için klavyeden hangi tuş kullanılır?
A) Ctrl
B) Alt
C) Shift
D) Caps Lock

—————————————
62) Excel’de grafik oluşturmak için kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekle
B) Düzen
C) Veri
D) Görünüm

—————————————
63) Aşağıdaki operatör tanımlarından hangisi yanlıştır?
A) < Küçüktür
B) <= Küçük veya eşittir
C) = Eşittir
D) >< Eşit değildir

—————————————
64) Dosya – Yazdır komutunun görevi nedir?
A) Hazırlamış olduğumuz belgenin ön izlemesini yapmadan yazıcıdan çıktı almaya yarar
B) Yazıcıyı açar
C) Çalıştığımız belgenin çalışma sayfasını silmeye yarar
D) Belgemize grafik ekler

—————————————
65) Giriş sekmesinde bulunan yandaki işaretin Excel’de görevi nedir?
A) Sayfanın yakınlaştırma – uzaklaştırma yüzdesini gösterir
B) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
C) Yapılan işlemlerin doğruluk oranını gösterir
D) Hücreye “%” işareti koymaya yarar

—————————————
66) Gelişmiş Filtre alanında bulunan “Liste Aralığı” neyi ifade etmektedir?
A) Gelişmiş Filtre (Süzme) uygulanacak veri aralığını belirler
B) Gelişmiş Filtre (Süzme) uygulanacak veri ölçütünü belirler
C) Gelişmiş Filtre (Süzme) uygulanacak veri seçeneklerini belirler
D) Gelişmiş Filtre (Süzme) uygulanacak benzersiz verileri belirler

—————————————
67) Excel’de PivotChart ne işe yarar?
A) Özet Tablo oluşturmak
B) Verileri grafiklerle özetlemek
C) Hücrelere yerleştirilen küçük grafiklerdir
D) Verileri görsel olarak filtrelemek

—————————————
68) Excel’de sayfa adı değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Görünüm – Sayfa Düzeni
B) Sayfa adı üzerine fare sol tuşu ile çift tıklanır
C) Fare sağ tuşu – Yeniden Adlandır
D) Hücreler – Biçim – Sayfayı Yeniden Adlandır

—————————————
69) Excel sayfasında satırları sütun, sütunları satır olarak gösterebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Giriş – Sırala ve Filtre Uygula
B) Giriş – Ekle – Sütun
C) Kopyala – Özel Yapıştır – Devrik Dönüşüm
D) Giriş – Ekle – Satır

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
70) Excel Programında aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi sistem tarih ve saatini verir?
A) =ŞİMDİ()
B) =BUGÜN()
C) =TARİH()
D) =SAAT()

—————————————
71) Aşağıdakilerden hangisi Excel’de önemli verileri görsel olarak vurgulamak üzere çubukları, renkleri ve simgeleri kullanarak verilerdeki eğilimleri ve desenleri belirler?
A) Kenar boşlukları
B) Koşullu biçimlendirme
C) Tablo ve simgeler
D) Formüller
72) Aşağıdakilerden hangisinde Excel Çalışma Sayfasındaki verilerle ilgili işlemler yapılamaz?
A) Bağlantılar
B) Koşullu Biçimlendirme
C) Veri Araçları
D) Temalar

—————————————
73) Yanda resimde verilen Metin Yönlendirme komutu aşağıda seçeneklerden hangisi ile getirilir?
A) Farenin Sağ Tuşu – Özel Yapıştır
B) Farenin Sağ Tuşu – Hızlı Çözümleme
C) Farenin Sağ Tuşu – Hücre Biçimlendir
D) Farenin Sağ Tuşu – Filtre

—————————————
74) Excel’de Dosya – Dışarı Aktar komutunun görevi ile aşağıdakilerden hangisi uyuşmaz?
A) Dosyamızı Excel’in desteklediği farklı dosya türlerine dönüştürerek kaydeder
B) Dosyamızı resim (jpeg) dosya formatı olarak kaydeder
C) Dosyamızı Excel Makro içerebilen çalışma sayfası şeklinde kaydeder
D) Dosyamızı pdf/xps dosya formatında kaydeder

—————————————
75) Yanda resimde verilen Kenarlık ekleme alıntısı ile hücreye aşağıdaki kenarlıklardan hangisi eklenemez?
A) Alt ve Üst kenarlıklar
B) Sağ ve Sol kenarlıklar
C) Dış kalın kenarlıklar
D) Çapraz kenarlıklar

—————————————
76) Aşağıdakilerden hangisi hücre içine yazılan tarihin 22 Mayıs 2021 Cumartesi şeklinde görünmesini sağlar?
A) Giriş – Sayı – İsteğe Uyarlanmış – gg.aa.yyyy
B) Giriş – Sayı – İsteğe Uyarlanmış – g.a.yyyy
C) Giriş – Sayı – İsteğe Uyarlanmış – gg.aa.yyyy
D) Giriş – Sayı – İsteğe Uyarlanmış – gg.aaaa.yyyy.gggg

—————————————
77) Varsayılan olarak çalışma sayfasındaki tüm hücreler Kilitli seçeneğini açık eder. Bu seçenek açık olduğunda (ve çalışma sayfası korunduğunda), aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Hücre verilerini ve formüllerini değiştirebilir
B) Boş bir hücreye veri yazılabilir
C) Hücre veya içeriği silinebilir
D) Çalışma kitabı farklı kaydedilebilir

—————————————
78) Aşağıda verilen formül için, seçeneklerden hangisi doğru olabilir? =EĞER(D2<89;”A”;EĞER(D2>79;”B”;EĞER(D2>69;”C”;EĞER(D2>59;”D”;”F”))))
A) D2 Hücresi 59 ile 89 arası bir değer alabilir
B) D2 69’dan büyükse C yazılır
C) Formül hata verir
D) Eğer 89 D2’den büyükse hücreye 79 değeri verilmelidir

—————————————
79) Excel Çalışma Sayfalarına dış ortamda bulunan veriler aktarılabilir. Aşağıdaki seçeneklerden, Excel’e veri aktarabilen dosya uzantılarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) XML
B) PDF
C) MP4
D) MYSQL

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
80) Excel’de 6 Mayıs 2021 ile 13 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki gün sayısını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =GÜNSAY(“13/05/2021”;”6/05/2021”)
B) =GÜNSAY(“6/05/2021”:”13/05/2021”)
C) =EĞER(GÜNSAY>13/05/2021;”-7”)
D) =GÜNSAY=(6/05/2021);(13/05/2021)

—————————————
81) Excel’de veri modelleri oluşturmamıza, ilişkiler kurmamıza ve hesaplamalar oluşturmamıza olanak tanıyan veri modelleme teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) WorkSheet
B) Inquire
C) Power Pivot
D) PivotChart

—————————————
82) A1 hücresinde ÇANKAYA yazmaktadır. A2 hücresine ÇAN yazdırmak için uygulanacak metin fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) =SOLDAN(A1;3)
B) =PARÇAAL(A2:3)
C) =PARÇAAL(A1;3)
D) =SOLDAN(A2:3)

—————————————
83) EĞERHATA fonksiyonunun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki metin değerinin eşleşip eşleşmediğini denetler
B) Formüldeki hataların düzeltilmesini veya onarılmasını sağlar
C) Formüldeki hataları yakalamayı ve bu hatalar için istenen ifadelerin yazılmasını sağlar
D) Bir metin değerini bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harfe duyarlı değildir)

—————————————
84) Tablonun üst satırındaki değeri ya da değerleri dizisini arar ve aynı sütunda belirtilen satırdan değer veren fonksiyon hangisidir?
A) DÜŞEYARA
B) YATAYARA
C) SATIR
D) SÜTUN

—————————————
85) Seçilen çalışma sayfasını yazdıran Vba kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Function Yazdir() Sheets(“Sayfa1”).PrintOut End Function
B) Function Yazdir() Sheets(Array(“Sayfa1”,”Sayfa3”,”Sayfa4”)).PrintOut End Function
C) Function Yazdir() Selection.PrintOut End Function
D) Function Yazdir() Range(“A1:D5”).PrintOut End Function

—————————————
86) Aşağıdaki işlev ve açıklamalardan hangisi uyumsuzdur?
A) MOD: Bir sayının bir bölen tarafından bölünmesinden sonra kalanı verir
B) TOPLA: Tüm sayıları bir hücre aralığı ekler
C) ÇARPIM: Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar
D) MUTLAK: Sayıyı belirli bir sayıdaki rakama yuvarlar

—————————————
87) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde PowerPoint Programının tasarım dosyası uzantısıdır?
A) XLSX
B) DOCX
C) PPTX
D) PPSX

—————————————
88) PowerPoint sunumunu hangi kısayol tuşu ile başlatırız?
A) F1
B) F2
C) F4
D) F5

—————————————
89) PowerPoint ’teki bir sunumun slaytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yaparız?
A) Görünün- Yakınlaştır
B) Ekle- Tarih ve Saat
C) Geçişler- Zamanlama
D) Animasyonlar- Zamanlama

—————————————
Bilgisayar İşletmenliği Online Deneme Sınavı
90) PowerPoint ’te tüm slaytların küçük olarak görüntülenmesine ne ad verilir?
A) Not Sayfası Görünümü
B) Slayt Sıralayıcısı Görünümü
C) Tüm Slaytlar Görünümü
D) Anahat Görünümü

—————————————
91) PowerPoint Programında tema nereden eklenir?
A) Ekle – Temalar
B) Ekle – Yeni Slayt
C) Tasarım – Temalar
D) Ekle – Çizimler

—————————————
92) PowerPoint Programında bir slayttan diğerine geçiş efektleri nereden yapılır?
A) Geçişler
B) Animasyonlar
C) Temalar
D) Tasarım

—————————————
93) Yanda verilen sunu görünümü düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerde hangisinde doğru verilmiştir?
A) Anahat – Normal – Slayt Sıralayıcısı – Notlar – Okuma
B) Normal – Anahat – Slayt Sıralayıcısı – Notlar – Okuma
C) Normal – Anahat – Notlar – Slayt Sıralayıcısı – Okuma
D) Anahat – Normal – Notlar – Slayt Sıralayıcısı – Okuma

—————————————
94) Yanda verilen komut düğmesinin PowerPoint Programındaki görevi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Slayt gösterisini başlat
B) Slayta saati ekler
C) Zamanlama provası başlatır
D) Slayt gösterisi kaydet I. DOTX : Word Dosyası II. XLTX : Excel Şablonu III. PPTX : PowerPoint Şablon Dosyası IV. PPSX : PowerPoint Gösteri Dosyası

—————————————
95) Yukarıdaki verilen dosya uzantısı öncüllerinden hangilerinin açıklaması doğru verilmiştir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I – II – III
D) Hepsi doğru

—————————————
96) Yandaki ekran görüntüsünde verilen resimde, PowerPoint Programında hangi ayar yapılır?
A) Ses süresi ayarı
B) Slaytı başlatma
C) Toplam slayt süresi
D) Slayt ilerletme süresi

—————————————
97) Outlook Programı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Web tarayıcısıdır
B) Web sitesi barındırma programıdır
C) E-Posta programıdır
D) Web sayfası düzenleme programıdır

—————————————
98) Outlook Programına dosya nasıl eklenir?
A) Send
B) Forward
C) Subject
D) Attechment

—————————————
99) Outlook Uygulamasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulunmaz?
A) Slayt oluşturma
B) Not alma
C) Adres yöneticisi
D) Takvim,

—————————————
100) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi MS Ofis paketinin içinde yer almaz?
A) Word
B) Windows
C) Excel
D) Outlook

—————————————