Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayar Kursu Programlarımızdan Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, bilgisayar üzerinde genel muhasebe ve ön muhasebe tutmanız için gelmeniz gerek bir kurs türüdür. Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Programa Katılacak adayların Bilgisayar Kursu almış olmaları ya da bilgisayar kullanmasını bilmeleri gerekmektedir. Bilgisayarlı Muhasebe Kurslarımız 10 hafta ya da 16 hafta olmak üzere iki farklı öğretim programı şeklinde verilmektedir.

MUHASEBE KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI

Genel Muhasebe ve Ön muhasebe kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Mevzuata uygun ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivlemesi.

2. Mevzuata uygun perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen belgeleri düzenlemesi.

3. Mevzuata uygun işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapma.

4. Mevzuata uygun menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenlemesi.

5. Mevzuata uygun vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapması.

6. Mevzuata uygun ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini yapması.

7. Mevzuata uygun işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yapması ve belgeleri düzenlemesi.

8. Muhasebe paket programını çalışma kurallarına göre kurarak yedekleme yapması.

9. Muhasebe paket program çalışma kurallarına göre ön muhasebe programlarını kullanması.

10. Muhasebe fişlerine kayıt ve entegrasyon işlemleri ile muhasebe raporlarını alarak devir işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Uygulamasıyla İlgili Açıklamalar

1. Bu bilgisayarlı muhasebe kursu programında, mevzuata uygun olarak ön muhasebe işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması.

3 beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır. 4. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU DERS PROGRAMI

  • Pazartesi – Çarşamba : 10:00–13:00 veya 13:00–16.00 veya 18:30–20.30
  • Salı – Perşembe           : 10:00–13:00 veya 13:00–16.00 veya 18:30–20.30
  • Cumartesi – Pazar       : 10:00–13:00 veya 13:00–16.00 veya 18:30–20.30

Bilgisayarlı Muhasebe ders zaman programı uymayan kursiyerlerimize daha esnek gün ve saatlerde bire bir özel dersler de verilmekteyiz.

->MUHASEBE SORULARI 2022<- MUHASEBE UYGULAMA SORULARI 2021 MUHASEBE UYGULAMA SORULARI 2022